Serviciile şi produsele oferite de Arhiepiscopia Bucureștilor, pe site-ul arhiepiscopiabucurestilor.ro, se pot utiliza cu acceptarea termenilor şi condiţiilor următoare.

1. CONDIȚII GENERALE

 1. Prin continuarea utilizării site-ului, dumneavoastră, numit în continuare utilizator, vă daţi acordul tacit şi acceptați totalitatea termenilor şi condiţiilor.
 2. Arhiepiscopia Bucureștilor poate schimba în orice moment conţinutul site-ului, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către utilizatori ori către terţe persoane.
 3. Arhiepiscopia Bucureștilor poate limita accesul la site ori la anumite părţi din acesta. Totodată, Arhiepiscopia Bucureștilor poate limita accesul anumitor IP-uri fără notificare şi angajarea vreunei răspunderi.
 4. Accesul la conţinutul online al site-ului arhiepiscopiabucurestilor.ro este liber.
 5. Arhiepiscopia Bucureștilor îşi rezervă dreptul de a modifica termenii şi condiţiile utilizării site-ului arhiepiscopiabucurestilor.ro în orice moment, modificările fiind aplicabile începând cu data publicării lor pe site.

2. DREPTURI DE AUTOR

 1. Conținutul și design-ul site-ului, toate informaţiile publicate pe site sunt protejate de dispoziţiile legale în vigoare: Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, titulari ai drepturilor protejate de lege fiind Arhiepiscopia Bucureștilor sau, după caz, furnizorii săi de informaţii.
 2. Sunt interzise Copierea, reproducerea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.
 3. Preluarea de informaţii de către publicaţii sau, după caz, site-uri web poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi de Clubul Român de Presă: „preluarea fără cost a unor materiale de presă se poate realiza doar în limita a 500 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză, asigurându-se astfel atât libera circulaţie a informaţiei, cât şi caracterul de «revistă a presei» susţinut de paginile de internet în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei. Preluarea a mai mult decât cele prevăzute anterior se poate realiza doar în condiţiile unui acord încheiat cu deţinătorul drepturilor”.
 4. Site-urile web care preiau informaţii de pe site-ul arhiepiscopiabucurestilor.ro vor cita sursa informaţiei cu link către site. În cazul în care materialul este preluat de Arhiepiscopia Bucureștilor de la furnizorii săi de informaţii, se va menţiona şi această sursă.
 5. Dacă utilizatorul constată că un material publicat pe site-ul arhiepiscopiabucurestilor.ro încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, este rugat să sesizeze acest fapt printr-un mesaj trimis către Arhiepiscopia Bucureștilor.
 6. Sigla/logo/emblema Arhiepiscopiei Bucureștilor și arhiepiscopiabucurestilor.ro aparţin Arhiepiscopiei Bucureștilor, niciuna dintre ele neputând fi utilizată fără acordul scris al acesteia.

3. LIMITAREA RĂSPUNDERII

 1. Informaţiile publicate pe site-ul arhiepiscopiabucurestilor.ro sunt transmise de către Arhiepiscopia Bucureștilor şi de către furnizorii săi de informaţii.
 2. Din cauza numărului mare de surse de obţinere a informaţiilor pot exista întârzieri, omisiuni sau inexactităţi în informaţiile oferite de Arhiepiscopia Bucureștilor.
 3. Arhiepiscopia Bucureștilor nu oferă garanţii privind integritatea, exactitatea, ordinea, integralitatea, actualitatea sau concordanța cu un anumit scop a informaţiilor oferite pe site.
 4. Arhiepiscopia Bucureștilor şi furnizorii săi de informaţii nu răspund pentru erorile, inexactităţile sau întârzierile în furnizarea conţinutului oferit de site şi nici pentru orice acţiune care se bazează pe acest conţinut. Arhiepiscopia Bucureștilor îşi declină orice responsabilitate privind garantarea acurateţii conţinutului site-ului sau a felului în care informaţia serveşte anumitor scopuri.
 5. Utilizatorul site-ului este singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă de Arhiepiscopia Bucureștilor în legătură cu accesarea, utilizarea şi exploatarea informaţiilor publicate pe site.
 6. Arhiepiscopia Bucureștilor nu răspunde faţă de utilizatori şi nici faţă de terţi pentru eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificarea ori transferarea întregului ori a unei părţi din informaţiile publicate pe site.
 7. Încălcarea termenilor şi a condiţiilor din prezentul document atrage răspunderea juridică a utilizatorilor, persoane fizice sau juridice, conform legislaţiei în vigoare.

4. PROTECŢIA DATELOR

 1. Arhiepiscopia Bucureștilor prelucrează date cu caracter personal ale utilizatorilor care transmit feedback-uri, mesaje sau reclamații către Arhiepiscopia Bucureștilor, precum şi a celor care recomandă unor terţi articole publicate pe site.
 2. Arhiepiscopia Bucureștilor ia toate măsurile de securitate pentru a asigura confidenţialitatea şi protecţia datelor şi a informaţiilor cu caracter personal ale utilizatorilor.
 3. Utilizatorii beneficiază de dreptul de acces la datele prelucrate, de intervenţie asupra acestora, de dreptul de a se opune prelucrării şi de a solicita ştergerea datelor şi de celelalte drepturi prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
 4. Arhiepiscopia Bucureștilor nu cere utilizatorilor săi informaţii personale prin intermediul unei corespondenţe nesolicitate de aceştia. Orice tip de corespondenţă care oferă sfaturi financiare sau orice mesaj nesolicitat prin care se solicită divulgarea de informaţii personale trebuie considerat un fals şi raportat către Arhiepiscopia Bucureștilor.
 5. Site-ul arhiepiscopiabucurestilor.ro foloseşte cookie-uri pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conţin niciun fel de date personale ale utilizatorilor şi nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terţe părţi.
 6. Arhiepiscopia Bucureștilor stochează şi utilizează adresele IP anonimizate ale utilizatorilor pentru administrarea site-ului, colectarea de informaţii, urmărirea mişcărilor utilizatorilor şi în scopuri statistice pentru uzul intern. Adresele IP nu au nicio legătură cu informaţiile personale ale utilizatorilor.