Sectorul Cimitire, Monumente şi Servicii Funerare are ca obiect de activitate supravegherea administrării cimitirelor eparhiale, parohiale și mănăstirești, aflate în proprietatea şi folosinţa unităţilor de cult de sub jurisdicţia canonică şi administrativă a Arhiepiscopiei Bucureştilor, înfiinţarea de noi cimitire, coordonarea preoților slujitori în cimitirele de stat, precum și supravegherea activităților economice complementare.

Direcțiile de activitate

Organizare

  • Preot Ginel Aurelian Ivan, consilier eparhial
  • Preot Gheorghe Dilirici, coordonatorul preoților slujitori în cimitirele de stat din București
  • Domnul Dragoș Bălica, inspector eparhial
  • Doamna Daniela Yousaf, inginer topograf