În exercitarea atribuțiilor sale, vicarul eparhial se subordonează direct Chiriarhului și colaborează cu Episcopul vicar, Cancelaria eparhială și sectoarele Administrației eparhiale.

Vicarul eparhial are în principal atribuții de protocol, reprezentare și relații cu instituțiile și organizații centrale și locale, care sprijină activitățile eparhiei.

Din încredințarea Chiriarhului, pregătește, împreună cu Cancelaria eparhială și sectoarele Administrației eparhiale, lucrările organismelor deliberative și executive eparhiale și aduce la îndeplinire hotărârile acestora.

Participă, cu aprobarea Chiriarhului, la diverse simpozioane, conferințe, întruniri cu caracter de ordin științific, academic, cultural, ecumenic și evenimente legate de aniversări și comemorări.

Reprezintă, cu delegație, Chiriarhul în relație cu instituțiile publice, parteneri publici sau privați ori cu terți.

La cerere, sprijină sectoarele de activitate ale Administrației eparhiale în demersurile acestora pe lângă instituțiile publice ( centrale – Prefecturi și Consilii județene și locale – Primării și Consilii locale) sau private, pentru îndeplinirea obiectivelor și sarcinilor trasate în cadrul Permanenței Consiliului eparhial.

Îndeplinește orice alte atribuții încredințate de Chiriarh în limitele prevăzute de Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și legislația în vigoare, de competențele postului, precum și de responsabilitatea funcției ocupate.

Organizare

  • PC Pr. Costel Burlacu - Vicar eparhial
  • PC Diac. Radu Mihai Constantin - Inspector eparhial