Pastorala de Paști 2021 a Patriarhului: Învierea lui Hristos – începutul vieţii veşnice pentru omenire
Luni, 26 Aprilie 2021
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat în Pastorala transmisă de Sărbătoarea Sfintelor Paști 2021 că numai Iisus Hristos Cel răstignit și înviat poate dărui oamenilor mântuirea și viața veșnică. „În acest sens, viața creștinilor care iubesc pe Hristos este Cruce sau răstignire a păcatului, prin rugăciune, pocăință și post, dar și pregustare a bucuriei Învierii, prin iertarea păcatelor și împărtășirea cu Trupul și Sângele lui Hristos (cf. Ioan 6, 54), Sfânta Euharistie fiind arvuna vieții veșnice din Împărăția cerurilor”, a
Pastorala Patriarhului României la Nașterea Domnului
Vineri, 11 Decembrie 2020
Mesajul pastoral transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cu prilejul Nașterii Domnului 2020 (textul integral): † DANIEL PRIN HARUL LUI DUMNEZEU, ARHIEPISCOPUL BUCUREȘTILOR, MITROPOLITUL MUNTENIEI ȘI DOBROGEI, LOCȚIITORUL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEI ȘI PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, PREACUCERNICULUI CLER ȘI DREPTMĂRITORILOR CREȘTINI DIN ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR HAR, PACE ȘI BUCURIE DE LA DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS, IAR DE LA NOI PĂRINTEȘTI BINECUVÂNTĂRI „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L‑a dat, ca oricine
Pastorala Sfântului Sinod la prima Duminică a Postului Nașterii Domnului din anul 2020
Miercuri, 11 Noiembrie 2020
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a transmis pentru prima duminică din Postul Nașterii Domnului 2020 o scrisoare pastorală tuturor credincioșilor din Patriarhia Română. Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la prima Duminică a Postului Nașterii Domnului din anul 2020, privind însemnătatea Anului omagial al pastorației părinților și copiilor și a Anului comemorativ al filantropilor ortodocși români, în Patriarhia Română Preacuviosului cin monahal, Preacucernicului cler și preaiubiților credincioși din Patriarhia Română, Har, bucurie și pace de la Dumnezeu Tatăl
Pastorala de Paşti a Patriarhului Daniel: Iubirea a biruit moartea
Marţi, 14 Aprilie 2020
În mesajul pastoral prilejuit de Sărbătoarea Sfintelor Paști, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel evidențiază Taina Învierii Mântuitorului Iisus Hristos și spune despre credința în Înviere că „ne ajută să nu ne pierdem nădejdea în fața greutăților vieții, ci să cerem mai stăruitor ajutorul lui Hristos Cel răstignit și înviat, Care, tainic, dar real, cunoaște viața noastră cu toate încercările”. Patriarhul Daniel face referire la situația actuală generată de pandemie și îndeamnă la rugăciune. „Toți trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu pentru
Pastorală Crăciun 2019: Nașterea Domnului – Binecuvântarea părinților și copiilor
Marţi, 17 Decembrie 2019
La sărbătoarea Crăciunului prăznuim taina Nașterii Pruncului Iisus Hristos din Fecioara Maria și, prin aceasta, taina binecuvântării părinților și a copiilor. Felul în care Sfinții Evangheliști Matei (1, 18-25; 2, 1-22) și Luca (2, 1-20) scriu despre Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos în Betleem ne arată cât de mult prețuiește Dumnezeu familia. Când Fiul Cel veșnic al lui Dumnezeu devine Fiul Omului, El ne descoperă taina că nimeni nu poate fi om adevărat dacă nu este fiul cuiva.
Hristos cel Înviat se dăruiește în Sfânta Euharistie (Pastorala de Sfintele Paști – 2019)
Sâmbătă, 20 Aprilie 2019
Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos este numită și Paște sau Paști. Din textele liturgice ortodoxe care vorbesc despre „Paștile cele sfințite”, „Paștile cele noi”, sau „Paștile cele frumoase”, se înţelege că Paște este un substantiv de gen neutru: un Paște la singular, două Paşti la plural. Deci, articulat spunem: „Paștele creștin” la singular şi „Paștile creștine” la plural.
Îngerii și păstorii vestesc bucuria Nașterii Domnului (Pastorală la nașterea Domnului – 2018)
Marţi, 18 Decembrie 2018
Sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos este sărbătoarea iubirii milostive a lui Dumnezeu pentru oameni. Fiul lui Dumnezeu Cel veșnic S-a pogorât din ceruri, S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om, pentru a dărui oamenilor, păcătoși și muritori, iertarea păcatelor și viața veșnică. Pe cât a coborât El la noi, pe atât ne‑a deschis nouă drum ca să ne înălțăm spre El.
Învierea lui Hristos, slava iubirii Preasfintei Treimi (Pastorala de Sfintele Paști – 2018)
Vineri, 6 Aprilie 2018
Taina morții și Învierii Domnului nostru Iisus Hristos ne descoperă iubirea nesfârșită a Preasfintei Treimi pentru oameni. Din ascultare smerită faţă de Dumnezeu-Tatăl şi din iubire milostivă față de oameni, Hristos-Domnul a răbdat răstignirea şi moartea, dar a biruit moartea prin Învierea Sa, după cum le-a spus ucenicilor Săi mai înainte (cf. Matei 20, 19; Marcu 10, 34; Luca 9, 22).
Bucurie mare că S-a născut Mântuitorul (Pastorală la nașterea Domnului – 2017)
Marţi, 19 Decembrie 2017
Rostul sau scopul zămislirii şi naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul veşnic al lui Dumnezeu, ca om din Fecioara Maria, prin lucrarea Duhului Sfânt, este mântuirea lumii. De aceea, îngerul vesteşte păstorilor de la Betleem „bucurie mare, că vi S-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul”. Deci, de la îngeri a învăţat Biserica să numească Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. În cele ce urmează, vom prezenta pe scurt ce înseamnă cuvintele mântuire şi Mântuitor, potrivit învăţăturii Sfintei Scripturi şi
Iubirea răstignită învinge păcatul, iadul și moartea (Pastorală de Sfintele Paști – 2017)
Duminică, 16 Aprilie 2017
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este, în același timp, biruinţă asupra păcatului neascultării lui Adam, asupra morţii şi asupra iadului, pentru că trupul lui Hristos din mormânt nu a cunoscut stricăciunea sau descompunerea, iar sufletul Lui care a coborât la iad nu a fost reţinut acolo. Biruinţa Domnului Iisus Hristos asupra păcatului neascultării lui Adam, prin care a venit în lume moartea (cf. Facere 3, Romani 5, 12 şi 14 şi 6, 23), este prezentată de Sfântul Apostol Pavel în