Sectorul Economic-Financiar al Arhiepiscopiei Bucureștilor reprezintă segmentul care gestionează resursele financiare ale Centrului eparhial, fiind responsabil de întocmirea și încadrarea veniturilor și cheltuielilor în limitele bugetului anual, avându-se în vedere finanțarea diverselor proiecte la nivelul eparhiei. Din anul 2012, an care a reprezentat începutul unei noi etape de lucru, structura Sectorului Economic-Financiar implică existența centrelor de cost.

Organizare

  • PC Pr. George Lepădatu - Consilier eparhial
  • PC Diac. Săndel Rădăcină - Inspector eparhial

Structura Sectorului Economic al Arhiepiscopiei Bucureștilor este următoarea:

1. Serviciul Contabilitate
D-na Florentina Cojocaru - Contabil Șef
Telefon: (+4)-021-337.31.78

2. Fabrica de lumânări Făclia Sfinţilor Români
Arhid. Maxim Țifui - Director
Telefon: (+4)-021-369.85.30
Email: lumanariatarhiepiscopiabucurestilor.ro

3. Serviciul Colportaj
Pcuv. Protos. Ioachim Bejenariu - Director
Telefon: (+4)-0725-050.778
Site: http://www.colportaj.ro
Email: colportajatarhiepiscopiabucurestilor.ro

4. Centrul Cultural - Social Iustin Patriarhul
Adresa: Str. Sfânta Ecaterina, nr. 4-6, sector 4, Bucureşti
Telefon: (+4)-0730-246.517
Email: centruliustinpatriarhulatgmail.com

5. Centrul Social - Cultural Sf. Calinic de la Cernica
Diac. Mihai Drăgan - Inspector coordonator
Adresa: Mănăstirea Cernica, șos. Cernica, nr. 305, Pantelimon, Ilfov