Sectorul Economic-Financiar al Arhiepiscopiei Bucureștilor reprezintă segmentul care gestionează resursele financiare ale Centrului eparhial, fiind responsabil de întocmirea și încadrarea veniturilor și cheltuielilor în limitele bugetului anual, avându-se în vedere finanțarea diverselor proiecte la nivelul eparhiei. Din anul 2012, an care a reprezentat începutul unei noi etape de lucru, structura Sectorului Economic-Financiar implică existența centrelor de cost.

Organizare

  • PC Arhid. Cristian-Mihail Zamfir - Consilier eparhial coordonator
  • Marius Gabriel Ganea - Inspector eparhial
  • Teodora Elena Bratu - Inspector eparhial-casier

Structura Sectorului Economic al Arhiepiscopiei Bucureștilor este următoarea:

1. Serviciul Contabilitate
D-na Florentina Cojanu - Contabil Șef
Telefon: (+4)-021-337.31.78

2. Fabrica de lumânări Făclia Sfinţilor Români
Arhid. Maxim Țifui - Consilier eparhial, Director
Telefon: (+4)-021-369.85.30
Email: lumanariatarhiepiscopiabucurestilor.ro

3. Serviciul Colportaj București (SCB)
Pcuv. Protos. Joachim Bejenariu - Consilier eparhial, Director
Telefon: (+4)-0725-050.778
Site: http://www.colportaj.ro
Email: consilieratcolportaj.ro

4. Centrul Cultural - Social Iustin Patriarhul
Pr. Olivian Constantin - Director
Adresa: Str. Sfânta Ecaterina, nr. 2, sector 4, Bucureşti, cod poștal: 040155
Telefon 1: (+4)-0730-548.426
Telefon 2: (+4)-0726-553.311
Email: centruliustinpatriarhulatgmail.com

5. Centrul Social - Cultural Sf. Calinic de la Cernica
Pr. Mihai Drăgan - Inspector coordonator
Adresa: Mănăstirea Cernica, șos. Cernica, nr. 305, Pantelimon, Ilfov