În cadrul Cancelariei eparhiale funcționează Secretariatul eparhial și serviciile subordonate acestuia: Registratură, Arhivă și IT; având ca angajați: un secretar eparhial coordonator, un secretar eparhial, un inspector pentru arhivă, un referent pentru registratură și un administrator de rețele informatice.

Secretarul eparhial se subordonează direct Chiriarhului și duce la îndeplinire hotărârile organismelor deliberative şi executive eparhiale. Organizează şedinţele Consiliului eparhial și ale Permanenței Consiliului eparhial și urmărește punerea în aplicare a hotărârilor de către sectoarele Administrației eparhiale. Secretarul eparhial este membru cu drept de vot şi secretar al şedinţelor Permanenţei Consiliului eparhial şi întocmeşte procesul-verbal al lucrărilor.

Serviciul Registratură are în componență un referent care înregistrează documentele în ordinea cronologică primirii lor la registratură. Primirea documentelor se poate face prin poştă, fax, curieri, direct de la petiţionari sau prin poşta electronică.

Serviciul Arhivă are în componență un inspector cu atribuții de arhivar, care, în conformitate cu fișa postului, arhivează documentele care nu mai sunt exploatabile, dar care trebuie păstrate din raţiuni juridice.

Serviciul IT administrează rețeaua informatică a Centrului eparhial pentru buna funcționare a activității. Are un singur angajat cu studii de specialitate.

Organizare

  • Diac. Adrian Daniel Simionescu – secretar eparhial coordonator
  • PC Pr. Alin George Stoica – secretar eparhial
  • Dragoș Nicolae Bălica - Serviciul Arhivă
  • Ioana Carapavel – Referent Registratură