Colecția muzeală a Mănăstirii Ghighiu
Vineri, 3 Iunie 2022
Colecția de artă religioasă a Mănăstirii Ghighiu a fost organizată în anul 1964, de către monahia Lavrentia Zainea, ghidul mănăstirii de la acea vreme, în timpul stăreției Stavroforei Pelaghia Tudor (1955-2008). Fondul s-a constituit din obiecte care au aparținut monahiilor din obște, dar și din donații făcute în timp de către credincioși, care au dăruit mănăstirii diferite obiecte, pentru nevoile cultului. Expunerea a fost organizată în două săli din incinta monahală, ultima reamenajare având loc în anul 2006. Aici pot
Muzeul Dumitru Stăniloae
Vineri, 18 Martie 2022
Spațiul muzeal dedicat Părintelui Profesor Dumitru Stăniloaie a fost organizat în anul 2020, în cele două camere din casa parohială de la Biserica Sfântul Gheorghe - Vechi din București unde a locuit familia părintelui între anii 1943 – 1974. Amenajarea Casei memoriale s-a făcut la inițiativa parohiei, toate lucrările fiind realizate din fonduri proprii. Fondul muzeal ilustrează, cu precădere, activitatea părintelui profesor, fiind alcătuit din manuscrise originale și copii manuscrise, opera integrală – volume și studii publicate în diferite ediții
Muzeul Mănăstirii Țigănești
Vineri, 18 Martie 2022
Clădirea care adăpostește Colecția muzeală a Mănăstirii Țigănești a fost construită în anul 1840, inițial fiind destinată pentru găzduirea pelerinilor. În perioada interbelică, a funcționat aici o Școală de surori de caritate, după care, un orfelinat pentru fete. Colecția muzeală a mănăstirii a fost înființată în anul 1967, ultima reamenajare având loc în anul 1993. Fondul colecției îl constituie obiecte liturgice provenite de la cele două biserici ale mănăstirii și obiecte donate de maicile din mănăstire. Spațiul expozițional este structurat
Muzeul Mănăstirii Pasărea
Marţi, 25 Mai 2021
Colecția muzeală a Mănăstirii Pasărea s-a constituit în anul 1967, la inițiativa Patriarhului Justinian Marina. Fondul colecției îl constituie obiecte donate de maica Arcadia Rădulescu, dar și de alte maici, obiecte de cult din patrimoniul bisericii mănăstirii și lucrările sculptorului Gheorghe Anghel. În decursul timpului expunerea muzeală a fost reorganizată de două ori, în anul 1995 și în anul 2013. Spațiul expozițional este organizat în două săli: în prima sală sunt expuse icoane și diverse obiecte de cult, iar în
Colecția muzeală a Mănăstirii Stavropoleos
Joi, 8 Aprilie 2021
Colecția de obiecte de artă a Mănăstirii Stavropoleos conține icoane, fragmente de frescă, obiecte liturgice, cărți vechi (manuscrise și tipărituri), documente istorice, fotografii vechi, gravuri, pictură, grafică și sculptură modernă și contemporană, mobilier și obiecte de artă țărănească, artă decorativă și mobilier european. Expunerea a fost organizată în incinta monahală și datează din anul 2000, dar în timp a cunoscut mici variații și modificări, pe măsură ce s-au adăugat noi piese. Sala care constituie muzeul propriu-zis, Colecția, a fost amenajată
Muzeul Mănăstirii Antim
Marţi, 16 Martie 2021
Muzeul Mănăstirii Antim a fost înființat în anul 1966, cu prilejul împlinirii a 250 de ani de la moartea martirică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul. Expunerea a fost gândită în jurul personalității sfântului ierarh, reflectând opera și biografia sa și valorifica obiectele aflate în colecția de artă a Patriarhiei Române. Spațiul expozițional, aflat pe latura de est a mănăstirii, cuprindea 6 săli, foste chilii ale mănăstirii. În anul 2006, au avut loc lucrări de reamenajare a spațiului expozițional, păstrându-se însă
Casa memorială Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica
Marţi, 23 Februarie 2021
Clădirea care adăpostește Casa memorială Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica a fost construită în timpul stăreției Sfântului Gheorghe (1781-1806), în stil atonit, ca loc de retragere și liniștire. Potrivit lui Casian Cernicanul, care ne-a lăsat în 1870 o istorie a mănăstirii, chilia aceasta a Starețului Gheorghe a fost terminată la 8 mai 1783 și avea trei încăperi și un paraclis cu hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. În această chilie starețul se retrăgea pe timpul verii, împreună cu
Muzeul Mănăstirii Cernica
Joi, 18 Februarie 2021
Clădirea care adăpostește astăzi muzeul Mănăstirii Cernica a fost construită în anul 1910, de starețul Visarion Ionescu, fiind folosită inițial ca spital al mănăstirii. În primii ani ca stareț al mănăstirii, episcopul Roman Ialomițeanul înființează colecția muzeală a mănăstirii, care va fi adăpostită de atunci în această clădire. O nouă etapă în evoluția muzeului mănăstirii a avut loc în anul 2005, când întreaga expunere a fost reorganizată cu prilejul canonizării Cuviosului Gheorghe de la Cernica. În anul 2019, la inițiativa