Sectorul Social – Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Bucureştilor  este o componentă a Arhiepiscopiei Bucureştilor, eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, persoană juridică de drept privat și utilitate publică, care este organizată şi funcţionează, din punct de vedere canonic şi administrativ, conform prevederilor Statutului Bisericii Ortodoxe Române, statut aprobat de Sfântul Sinod sub conducerea Preafericitului Părinte Daniel la data de 28 noiembrie 2007 şi recunoscut de legislativul statului român prin Hotărârea Guvernului nr. 53/16 ianuarie 2008. Direcţiile de acţiune ale Sectorului Social – Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Bucureştilor vizează constituirea unui cadru dinamic care să permită dezvoltarea şi implementarea programelor social-filantropice destinate nevoilor specifice ale persoanelor, familiilor și comunităților aflate în dificultate, în vederea susţinerii integrării acestora în viaţa economică, socială şi culturală a comunității şi asigurarea dreptului la o viaţă autonomă, împlinită şi demnă.

La nivelul Centrului Eparhial există următoarele servicii sociale acreditate:

 • Centrul de Zi pentru Copii Sfânta Muceniță Sofia

Este un așezământ social licențiat ca centru de zi care oferă un program de servicii sociale, educaționale și psihologice pentru 40 de copii din familii vulnerabile. Misiunea principală a centrului este prevenirea riscului de marginalizare socială a acestor copii, prin oferirea unor programe educaţionale, terapie logopedică și consiliere psihologică, asistenţă socială și medicală, activităţi de recreere şi socializare. 

Zilnic, elevii sunt ajutați la efectuarea temelor și la recuperarea materiei școlare, prin exersarea tehnicilor de învățare eficientă, în cele două săli de studiu ale Centrului. De asemenea, sunt antrenați în diferite activități pentru dezvoltarea creativităţii, care se desfășoară în sala-atelier (pictură pe sticlă, pe pânză, pirogravură, traforaj, modelaj etc.), în cabinetul de informatică, în cabinetul logopedic, în cel psihologic, dar și în activități recreative, în camera de joacă. După orele de şcoală, copiii primesc o masă caldă, pregătită la cantina  Arhiepiscopiei Bucureştilor. Mulți dintre elevi primesc burse sociale care sunt acordate în vederea asigurării de rechizite pentru şcoală, îmbrăcăminte, încălțăminte, medicamente și alimente.

Responsabil coordonator: Laura Irimia, tel. 0314.380.290, Str. Scaune nr. 2-4, sector 3, Bucureşti

 

 • Căminul pentru persoane vârstnice Sfânta Mănăstire Pasărea

Funcționează într-o clădire din curtea Mănăstirii Pasărea și oferă  pentru 30 de persoane vârstnice-femei, aflate în risc de excluziune socială, găzduire, hrană, îngrijire, asistenţă medicală cu caracter primar, consiliere psihologică, socială și spirituală. Persoanele vârstnice găzduite în cămin beneficiază și de activități de socializare, de petrecere a timpului liber (excursii la mânăstirile limitrofe, plimbări, participarea la slujbe și la activitățile din comunitate.

O parte din echipa centrului este alcătuită din personal monahal. Situarea așezământului în incinta mânăstirii Pasărea și implicarea maicilor în activitățile din cadrul centrului social creează un cadru duhovnicesc și un mediu liniștit în care persoanele vârstnice sunt înconjurate de o căldură sufletească și de o atenție deosebită din partea personalului.

Căminul pentru persoane vârstnice Sfânta Mănăstire Pasărea este acreditat ca centru rezidențial pentru persoane vârstnice.

Așezământul continuă o tradiție veche în Biserica noastră, care are o îndelungată experiență în bolnițele din mănăstiri: Mănăstirea Putna, Mănăstirea Bistrița Olteană, Mănăstirile Vodița și Tismana (sec. 17-18), extinzându-se apoi în toată țara: Mănăstirile Neamț, Cernica etc.

Responsabil: Maica Mateea Mariş, tel. 021.352.42.31, Adresă: localitatea Brănești, nr.51, jud. Ilfov

 

 • Așezământul social Justinian Marina

Acest așezământ social cuprinde Centrul de găzduire pentru victimele violenței domestice și Centrul de zi pentru copii.

Centrul de găzduire pentru victimele violenței domestice oferă beneficiarilor găzduire în regim de urgență, asistență socială și moral-religioasă, consiliere psihologică, juridică și psihoterapie de grup victimelor violenței în familie.

Centrul de zi pentru copii oferă următoarele servicii:
•   Asistență educațională: sprijin la efectuarea temelor în vederea prevenirii abandonului/eșecului școlar (meditații la română și matematică), activități ce au în vedere dezvoltarea creativității (ateliere de pictură, modelaj, teatru, muzică) antrenarea spiritului de cooperare/competiție și a unor abilități de comunicare, motrice și cognitive, activități recreative și de socializare, orientare școlară și vocațională.
•   Asistență socială: evaluarea nevoilor și întocmirea planurilor individualizate de intervenție, facilitarea accesului la alte servicii, monitorizare, mediere, consiliere.
•   Asistență medicală și îngrijire:tratamente medicale și educație pentru sănătate în vederea prevenirii îmbolnăvirilor.
•  Hrană și sprijin material: 2 mese pe zi, precum și ajutor material/financiar (pachete alimentare, îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite școlare, etc).

Responsabil coordonator: Ionela Ionescu, tel. 0314.362.140

 

 • Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie

Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie are o capacitate de 28 locuri și furnizează servicii medico-sociale specializate persoanelor adulte diagnosticate cu afecțiuni oncologice în fază terminală, sau ale unor boli incurabile, printr-un complex de îngrijiri medicale şi spirituale constând în tratamentul durerii fizice şi al suferinţei psihologice cauzate de boală.

Situată în incinta parohiei Sfântul Pantelimon din Sectorul 2 al Capitalei, unitatea spitalicească oferă următoarele tipuri de servicii socio-medicale: găzduire, îngrijire medicală de tip paliativ, supraveghere consiliere spirituală şi psihologică. Echipa centrului este formată din 4 medici specialiști, 10 asistente medicale, 10 infirmiere, farmacist, psiholog, preot și asistent social.

Responsabil: Director Adriana Căruntu, tel. 021.250.09.18, Str. G-ral Dimitrie Salmen nr. 14, sector 2, Bucureşti

 

 • Centrul de zi pentru copii Sfântul Stelian - Fundația Bucuria Ajutorului - filiala Urlați

Centrul oferă servicii de tip after-school, meditaţii şcolare şi consiliere pentru 30 de copii din zona Urlați, care provin din familii cu dificultăţi financiare, monoparentale şi cu mulţi copii. Pe tot parcursul anului şcolar copiii beneficiază de hrană caldă, rechizite şcolare, îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării. Pe lângă activitățile educative, în centru, se desfășoară activități de terapie ludică, care au ca scop facilitarea, prin intermediul jocului și mișcării, dezvoltarea intelectuală și emoțională a copiilor și crearea condițiilor unei bune integrări sociale a acestora prin deprinderea unor norme sociale de comportament și ameliorarea relațiilor cu colegii, părinții și educatorii. În prezent se desfăşoară şi activităţi extraşcolare, concursuri de şah, pictură, desen. De asemenea, copiii sunt implicați și în activități gospodărești, alături de părinți (îngrijirea păsărilor de curte, plantarea florilor și a legumelor, culesul fructelor din livada de pomi). În timpul vacanțelor, pe lângă efectuarea temelor de vacanță, sunt organizate drumeții, excursii la muzee, teatru de păpuși, grădina zoologică, etc. Centrul Sfântul Stelian dispune de o cantină socială pentru copii, de o spălătorie socială pentru familiile beneficiarilor și de un teren de sport.

Responsabil: Pr. Radu Manuel, tel. 0727.733.044, Str. Valea Crângului, nr.64, Loc. Urlați, jud. Prahova

 

 • Centrul de găzduire Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Înființat de către Fundația Bucuria Ajutorului – Filiala Urlați în anul 2014, centrul oferă persoanelor victime ale violenței domestice protecție, adăpost, hrană, asistență socială și moral-religioasă, consiliere psihologică și juridică. Centrul de găzduire Sfinții Apostoli Petru și Pavel are o capacitate de găzduire de 8 camere unde sunt primite pe o perioadă de până la 6 luni mame cu copii, victime ale violenței în familie.

Responsabil: Pr. Radu Constantin, tel. 0727.733.055

 

 • Cantina socială Sfânta Teodora de la Sihla

Cantina socială Sfânta Teodora de la Sihla - Asociaţia Diaconia, Filiala Sector 1, aflată în incinta parohiei Sfânta Vineri-Pajura, Protoieria Sector I Capitală, oferă zilnic de luni până vineri hrană caldă în regim de catering pentru 25 de beneficiari aflaţi în evidenţa Biroului de Asistență Socială al Protoieriei. Cantina și-a început activitatea în luna aprilie 2016.

Responsabil: Asistent Social Cristina-Andreea Bîșu, tel. 021.3131032, Adresă: București, Strada Băiculești, nr. 27, Sector 1

 

 • Cantina socială Sfânta Ana

Cantina socială Sfânta Ana funcționează sub egida Asociaţiei Diaconia Filiala Sector 2 și a fost inaugurată la începutul anului 2015 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Cantina Socială se află în incinta Parohiei Sfântul Ioan Botezătorul, Protoieria Sector II Capitală, și oferă zilnic hrană caldă, consiliere duhovnicească, socială, sprijin şi suport pentru 40 de beneficiari aflaţi în evidenţa Asociaţiei Diaconia şi a D.G.A.S.P.C. Sector 2.

Responsabil: Pr.  Stavără Marcel Cornel, tel. 021.321.55.19, Adresă: București, Șos. Pantelimon, nr 257, Sector 2

 

 • Cantina socială Sfânta Maria

Cantina socială Sfânta Maria - Asociaţia Diaconia-Filiala Sector 3 a fost înființată în anul 2015 și a fost inaugurată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul – Episcop-vicar Patriarhal, în data de 8 septembrie 2015, cu ocazia Praznicului Nașterii Maicii Domnului. Așezământul social se află în incinta Parohiei Foișor I, Protoieria Sector III Capitală, și oferă hrană caldă zilnic, consiliere duhovnicească, socială, sprijin şi suport pentru 50 de beneficiari aflaţi în evidenţa Asociaţiei Diaconia Filiala Sector 3 şi a D.G.A.S.P.C. Sector 3. Beneficiarii cantinei sunt persoane  aflate în risc de excluziune socială: copii proveniți din familii defavorizate, monoparentale, copii de etnie romă, persoane vârstnice lipsite de venituri, persoane cu handicap și persoane fără adăpost.

Responsabil: Asistent Social Andrada Mănescu, tel. 021.314.96.12, Adresă: București, Str. Regenerării, nr 2, Sector 3

 

 • Cantina socială Sfânta Muceniță Filofteia

Cantina socială Sfânta Muceniță Filofteia – Asociația Diaconia Filiala Sector IV este situată în incinta Parohiei Progresul I, Protoieria Sector IV Capitală. Cantina oferă hrană caldă, consiliere spirituală și socială pentru 30 de persoane aflate în evidența biroului de asistență socială al Protoieriei Sector IV Capitală. Beneficiarii sunt persoane și familii aflate în dificultate, cu risc crescut de marginalizare sau excluziune socială: copii proveniți din familii numeroase care trăiesc în condiții precare, familii monoparentale, familii sărace de romi, persoane fără adăpost, vârstnici fără sprijin familial și cu venituri mici, persoane cu handicap.

Cantina a fost inaugurată în data de 11 iunie 2016 de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.   

Responsabil: Asistent Social Cristina Untaru, tel. 0732673274, Adresă: București, Strada Ilie Oprea nr. 7, sector 4

 

 • Cantina socială Sfânta Cuvioasă Parascheva

Cantina socială Sfânta Cuvioasă Parascheva - Asociaţia Diaconia Sector 5 se află în incinta Parohiei Sfinții Români, Protoieria Sector V Capitală, și oferă zilnic hrană caldă, consiliere duhovnicească, socială, sprijin şi suport pentru 50 de beneficiari aflaţi în evidenţa Asociaţiei Diaconia. Cantina fost inaugurată în data de 12 septembrie 2015 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și oferă hrană caldă persoanelor nevoiașe din cadrul Protoieriei Sector V.

Responsabil: Asistent Social Violeta Barac, tel. 021.410.71.16, Adresă: București, Aleea Sălaj nr. 44, Sector 5

 

 • Cantina socială Sfântul Mucenic Barnabas

Cantina socială Sfântul Mucenic Barnabas funcționează sub egida Asociaţiei Diaconia - Filiala Sector 6 și se află în incinta Parohiei Acoperământul Maicii Domnului, Protoieria Sector VI Capitală. Cantina socială oferă hrană caldă zilnic, consiliere duhovnicească, socială, sprijin şi suport pentru 60 de beneficiari aflaţi în evidenţa Asociaţiei Diaconia şi a D.G.A.S.P.C. Sector 6.

Cantina socială Sfântul Mucenic Barnabas a fost sfințită în data de 10 septembrie 2015 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Activitatea sa este susținută de 6 parohii din cadrul acestui protopopiat.

Responsabil: Asistent Social Roxana Călin, tel. 0732.674.570, Adresă: București, Bd. Drumul Taberei nr. 28A, Sector 3