Grija Preafericitului Părinte Patriarh Daniel faţă de Biserică şi de clerul slujitor se exprimă în cadrul Cancelariei eparhiale și prin activitatea Corpului de Inspecție  bisericească, organism care are ca principale atribuţii soluţionarea, în spiritul sfintelor canoane, al legiuirilor Bisericii Ortodoxe Române şi al legilor Statului, a reclamațiilor primite la Centrul eparhial.

Membrii Corpului de inspecţie bisericească al Chiriarhului îşi desfăşoară activitatea din dispoziţia acestuia, potrivit atribuţiilor prevăzute de Statut, de Regulamentele bisericeşti şi de legislaţia civilă în vigoare și se ocupă de întocmirea formelor legale de trimitere în judecată la Consistoriul Eparhial a cazurilor grave de disciplină, participarea în forul de judecată cât și urmărirea aducerii la îndeplinire a hotărârilor luate de această instanță.

Activitatea canonică şi disciplinară în cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor este completată şi de Consistoriul eparhial care judecă și ia hotărâri privind sancționarea gravelor cazuri de abateri disciplinare ale clerului de mir, ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar, ale studenților de la facultățile de teologie ortodoxă și ale mirenilor din administrația bisericească.

Organizare

  • PC Pr. Cristian Grama – Inspector eparhial coordonator
  • PC Pr. Sebastian Gabor – Inspector eparhial