Atribuţiile Sectorul Agricol Viticol și Silvic includ:

 • îngrijirea de buna administrare a terenurilor agricole (livezi, lacuri, păşuni, fâneţe, terenuri neproductive), plantaţiilor viticole şi a terenurilor acoperite de vegetaţie forestieră aparţinând Centrului eparhial şi unităţilor de cult subordonate acestuia;
 • verifică, controlează şi face propuneri cu privire la transmiterea cu orice titlu de folosinţă sau proprietăţi asupra bunurilor imobile aparţinând mânăstirilor, parohiilor, protopopiatelor şi altor instituţii bisericeşti cu personalitate juridică din cuprinsul Eparhiei privind terenurile agricole, viticole şi forestiere;
 • gestionează plantațiile viticole ale Arhiepiscopiei Bucureștilor;
 • gestionează Gospodăria anexă a Centrului eparhial;
 • verifică, controlează şi îndrumă pe conducătorii unităţilor de cult, parohii, protopopiate, mânăstiri cu privire la modul de administrare a bunurilor imobile aparţinând acestora  (terenuri agricole, plantaţii viticole, terenuri forestiere, bălţi, livezi, păşuni şi fâneţe, crame, depozite de vinuri);
 • verifică modul de îndeplinire a propunerilor făcute şi gestionează eventualele probleme apărute;
 • efectuează inspecţii la toate unităţile de cult din cuprinsul Centrului eparhial, privind modul de administrare şi exploatare al terenurilor agricole, viticole şi forestiere;
 • transmite spre competenţă (Consiliului eparhial, Sectorului Juridic, Sectorului Bunuri Imobile) situaţiile deosebite ce pot să apară;
 • îndeplineşte alte atribuţii date în competenţa Sectorului de către Chiriarhul locului şi Permanenţa Consiliului eparhial;   

Dintre activitățile desfășurate și în curs de desfășurare menționăm:

 • producerea, îmbutelierea automată și distribuirea Vinului Bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor;
 • accesarea fondurilor europene pentru reconversia plantațiilor de viță-de-vie îmbătrânite;
 • accesarea fondurilor europene pentru construirea unei secții de vinificație;
 • producerea în cadrul Gospodăriei anexe a Centrului eparhial de legume și fructe (tomate, ardei, vinete, castraveți, ridichi, salată verde, ceapă verde, prune, caise) și distribuirea  acestora;
 • înființarea unei plantații de pomi fructiferi (măr, păr, cais, gutui, nuc, cireș, prun) în cadrul Gospodăriei anexe a Centrului eparhial;
 • înființarea unei plantații de viță-de-vie cu soiuri pentru struguri de masă (Sultanina, Perlă de Csaba, Muscat de Hamburg, Victoria și Italia);
 • reamenajarea peisagistică a parcului ”Grădina Maicii Domnului” din cadrul Reședinței Patriarhale;
 • reorganizarea administrativ-gospodărească a mănăstirilor ”Sfânta Maria” – Urlați, ”Sfântul Nicolae” – Chițorani și Ceptura.