Sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor a fost înființat la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în luna octombrie 2007, când, pentru eficientizarea activității, fostul Sector cultural și învățământ a fost structurat în două departamente: Sectorul cultural și comunicații media și Sectorul învățământ și activități cu tineretul. În urma acestei decizii, Sectorul cultural și comunicații media și-a concentrat activitatea, potrivit prevederilor statutare, în următoarele direcții:

I. Activitatea editorială
I.1. Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a fost înființată la începutul anului 2008. În cadrul acesteia sunt publicate cărți religioase de popularizare și cărți care valorifică potențialul cultural-teologic și istoric-bisericesc din arealul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei și în special al Arhiepiscopiei Bucureștilor: volume de studii care vizează tematica omagială sau comemorativă a fiecărui an calendaristic fixată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, lucrări de istorie bisericească, monografii de biserici și mănăstiri, albume și studii de artă bisericească, florilegii patristice comentate, lucrări dogmatice, vieți de sfinți, biografii spirituale, literatură creștină, lucrări omiletice și catehetice, lucrări de îndrumare liturgică și pastorală, lucrările unor simpozioane de teologie și ale unor conferințe preoțești din Arhiepiscopia Bucureștilor, audiobook-uri și CD-uri audio etc. În cursul anului 2016 a fost întocmit site-ul Editurii Cuvântul Vieții pentru mediatizarea activităților editoriale, lansat în luna august 2017.
I.2. Revista mitropolitană Glasul Bisericii
În anul 2016, la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a fost reluată apariția ritmică a revistei Glasul Bisericii a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei în subordinea Sectorului cultural și comunicații media.

II. Activități administrative specifice
II.1. Organizarea, împreună cu Sectorul administrativ-bisericesc, a conferințelor pastoral-misionare semestriale ale clericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor și organizarea de procesiuni și activități cultural-misionare la nivelul eparhiei.
II.2. Procesarea solicitărilor parohiilor, mănăstirilor și ale diferitelor instituții de cultură din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, în vederea primirii Înaltei binecuvântări pentru desfășurarea activităților cu profil cultural-bisericesc și misionar precum: organizarea de evenimente culturale (conferințe religioase, lansări de cărți, dialoguri culturale, concerte bisericești, expoziții de fotografii, piese de teatru, proiecții de film, ateliere de creație etc.) în cadrul parohiilor; organizarea de procesiuni la diferite parohii sau mănăstiri din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor cu ocazia hramurilor acestora sau la sărbători bisericești semnificative; participarea clericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor la diferite emisiuni radio-TV, la posturile media ale Patriarhiei Române (Radio Trinitas și Trinitas TV) sau la alte posturi media din București și Ploiești; aducerea spre închinare la unele biserici a unor părticele din sfinte moaște cu ocazia unor evenimente importante din viața parohiilor; primirea sau donația unor părticele din sfinte moaște spre păstrare permanentă la nivelul mai multor biserici parohiale; sfințiri de racle pentru păstrarea de sfinte moaște; realizarea de CD-uri, DVD-uri, site-uri, buletine parohiale, broșuri, pliante, la nivelul parohiilor sau al mănăstirilor din eparhie; filmarea de slujbe bisericești, secvențe documentare, reportaje TV în incinta unor biserici sau mănăstiri; avizarea lucrărilor publicate la alte edituri pentru a putea fi comercializate de Serviciul colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor; întocmirea procedurilor de lucru cu privire la activitățile specifice sectorului (mai sus menționate), etc.

III. Activități comunicații media
Sectorul cultural și comunicații media mediatizează, prin intermediul Centrului de presă Basilica al Patriarhiei Române, evenimentele culturale-bisericești desfășurate în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor cu Înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. De asemenea, mediatizează și publicațiile Editurii Cuvântul Vieții. În cadrul aceluiași sector de activitate sunt întocmite și comunicatele de presă ale Arhiepiscopiei Bucureștilor, în colaborare cu Biroul de Presă al Patriarhiei Române.