14 citate ale Patriarhului Daniel despre pace: Este un dar de la Dumnezeu

De Ziua Internațională a Păcii, vă propunem 14 citate despre pace care îi aparțin Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

1. Când omul nu mai are pace în suflet, în familie, când nu mai există pace în societate, toate se tulbură, toate se întristează, ajung în stare de confuzie. »

2. Pacea dumnezeiască este armonia pe care Duhul Sfânt o construiește în sufletul omului, făcându-l să se uite la sine, în iubirea lui Dumnezeu și în iubirea față de semeni. »

3. În contextul lumii de astăzi, frământată de neînțelegeri și războaie, avem nevoie mai mult ca oricând de făcători de pace, adică de toți aceia care pot preveni sau aplana conflictele între oameni, în societate sau între popoare. »

4. Trebuie să păstrăm totdeauna pacea și unitatea Bisericii lui Hristos. »

5. Viața fiecărei persoane poate fi deplin cultivată numai în pace și în armonie cu Dumnezeu, cu oamenii și cu natura înconjurătoare. »

6. Pacea este dar de la Dumnezeu și aceasta trebuie căutată cu stăruință, primită cu recunoștință și cultivată permanent în sufletul omului, în familie și în viața societății. »

7. Unde nu mai este pace apar tulburări, tensiuni, violențe, conflicte și chiar războaie care ucid oameni și distrug bunuri materiale. »

8. Glasul profetic al Sfântului Apostol Pavel ne cheamă să căutăm pacea lui Hristos „care covârșește toată mintea” (Filipeni 4, 7) și să devenim făcători de pace. »

9. Sfinții Bisericii Ortodoxe spun că pacea socială depinde mult de pacea spirituală a sufletului când omul exprimă această pace în iubire față de Dumnezeu și față de semeni. »

10. Pacea este o binecuvântare de la Dumnezeu. »

11. În lumea de astăzi, dominată de egoism și de lăcomie, patimi ce declanșează, la rândul lor, multă dezbinare și conflicte, viața de rugăciune și de pocăință a Părinților Bisericii reprezintă o cale sigură de promovare a păcii și armoniei din sufletul omului și, implicit, din societatea în care acesta trăiește. »

12. Suntem chemați să înmulțim rugăciunea către Dumnezeu ca să înceteze războiul și să fie pace, pentru ca refugiații să poată reveni în patria lor. »

13. Dacă în slujbele ortodoxe ni se oferă adesea binecuvântarea „Pace tuturor”, este necesar ca această pace să o facem prezentă și roditoare în Biserică, în familie, în societate și în relațiile dintre popoare. »

14. Este necesar să cultivăm pacea inimii noastre și să ne rugăm pentru pacea între popoare. »

Foto credit: arhivă Basilica.ro

Sursa: Basilica.ro