Ce înseamnă îmbogăţirea în Dumnezeu?

În predica duminicală, Patriarhul Daniel a vorbit despre alternativa la bogăția materială, alternativă care aduce mântuirea, și anume îmbogățirea în Dumnezeu.

Oferind ca exemplu negativ pe bogatul care a „înnebunit” după ce a dobândit rapid și neașteptat  averi materiale, Preafericirea Sa a explicat ce înseamnă îmbogățirea în Dumnezeu și de ce trebuie să ne dorim bunuri duhovnicești.

„Îmbogățirea în Dumnezeu nu este o îmbogățire cu bunuri materiale limitate și trecătoare, ci îmbogățirea în Dumnezeu este o îmbogățire duhovnicească, și anume sufletul cel nemuritor al omului se îmbogățește cu o mulțime de calități duhovnicești, cu daruri ale Duhului Sfânt pe care el le cultivă și le înmulțește”, a spus Patriarhul Daniel în cuvântul rostit duminică la paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale.

Preafericirea Sa a amintit darurile Duhului Sfânt care pot rodi în viața omului: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea și curăția.

Vedem că sufletul se îmbogățește când are credință puternică, când devine bun, milostiv, curat și sincer, când cultivă virtuțile bineplăcute lui Dumnezeu.

„Aceste daruri ale Duhului Sfânt cultivate de om prin cooperare cu Dumnezeu, prin rugăciune și efort duhovnicesc, aceste daruri se adună nu în hambare materiale, ci se adună în sufletul nemuritor al omului și când sufletul se desparte de trup, el poartă cu sine în veșnicie lumina faptelor bune, lumina gândurilor bune, lumina adunată de-a lungul vieții duhovnicești prin pocăință, rugăciune, milostenie și bunătate arătată altora”.

Patriarhul României a explicat că evanghelia duminicală ne îndeamnă să „mulțumim lui Dumnezeu pentru orice dar pe care îl primim, dar mai ales pentru darul vieții și al sănătății, pentru toate binefacerile primite de la El”.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a reamintit că trebuie să imităm pe Dumnezeu și să ascultăm îndemnul Său: Fiți milostivi, precum Tatăl vostru Cel din Ceruri milostiv este.

„În această perioadă a Postului Crăciunului, Evanghelia ne cheamă nu la adunare de bunuri material, ci la dobândirea smereniei, a bunătății, a sfințeniei, a iubirii smerite și milostive pentru a ne asemăna cu Dumnezeu și a simți bucuria lucrării lui Dumnezeu în viața noastră”.

Atunci când omul devine milostiv și are o iubire smerită în suflet, mâinile sale devin mâinile iubirii lui Hristos ajutând pe cei bolnavi, săraci, nevoiași, singuri, întristați, îndoliați și mult suferind din cauza sărăciei.

Referitor la bogăția și sărăcia materială, Patriarhul Daniel a precizat că ambele pot deveni obstacole în calea mântuirii dacă nu sunt folosite în mod corect.

„Evanghelia de astăzi ne arată că nici bogăția materială și nici sărăcia nu sunt scopuri în sine, ci ele ne pot apropia de Dumnezeu sau ne pot îndepărta de semeni. Depinde de modul în care le folosim. Dacă bogăția o folosim să ajutăm pe alții care sunt nevoiași, atunci devine binecuvântare pentru noi și semenii noștri”.

„Dacă sărăcia nu este transformată în dorință de îmbogățire spirituală, îmbogățire prin rugăciune, prin punerea nădejdii noastre în Dumnezeu poate deveni prilej de invidie, lăcomie, furt etc” a spus Preafericirea Sa.

Foto credit: Arhivă Basilica.ro

Sursa: Basilica.ro