Hristos răstoarnă logica gândirii lumeşti, spune Patriarhul: Onoarea nu decurge din ambiţie personală

Patriarhul Daniel a reamintit duminică lecția pe care Hristos a oferit-o ucenicilor Săi, atunci când a primit solicitarea apostolilor Iacov și Ioan de a ocupa poziții lumești și a evidențiat că Mântuitorul a răsturnat logica gândirii lumești, plină de egoism. Logică întâlnită și astăzi în societatea contemporană.

Hristos le-a arătat că „onoarea sau cinstea în Biserică decurge nu din ambiție personală, nu din luptă și competiție pentru onoare pentru a fi deasupra celorlați, ci din slujire smerită, prin iubire smerită și milostivă”, a spus Preafericirea Sa în predica rostită duminică în paraclisul istoric al reședinței patriarhale.

„Dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta Ta și altul de-a stânga Ta

Cererea plină de slavă lumească a apostolilor Iacov și Ioan, care au dorit să fie așezați „unul de-a dreapta Ta și altul de-a stânga” lui Hristos, a generat invidie și mânie în rândul celorlalți ucenici. Însă răspunsul Mântuitorului avea să aducă pace în rândul lor, a spus Preafericirea Sa.

„Mântuitorul, cu înțelepciunea lui dumnezeiască a luminat pe ucenici și i-a îndreptat pe cei doi frați dornici de onoare lumească, i-a luminat și i-a îndreptat spunându-le că a sta cineva de-a dreapta sau de-a stânga Lui poate fi hotărât doar de Dumnezeu, pentru cei care se pregătesc aceste locuri. Cu alte cuvinte, a sta de-a dreapta și de-a stânga Mântuitorului întru slavă nu este un drept, ci este un dar al lui Dumnezeu; nu este un drept al celor care se consideră vrednici, ci este un dar pentru cei pe care El, Dumnezeu, îi consideră vrednici să primească acest dar”.

„Iar celorlalți ucenici le spune că toți cârmuitorii neamurilor stăpânesc asupra lor, dar între voi, adică între ucenicii Lui, nu trebuie să fie aceeași gândire, și anume cel care vrea să fie mai mare, trebuie să fie slujitor tuturor, iar cel ce dorește să fie întâiul între voi trebuie să fie slugă tuturor”.

Sf. Maria Egipteanca – model de pocăință

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat că Duminica a V-a din Postul Mare este dedicată Sfintei Maria Egipteanca, o femeie care în prima parte a vieții a fost atrasă de multe păcate, dar apoi, prin pocăință a dobândit sfințenia.

A viețuit 47 ani în multe nevoințe și a ajuns să se ridice de un cot la pământ în timpul rugăciunii pentru că sufletul ei era mai mult unit cu Dumnezeu decât cu cele lumești, a subliniat Preafericirea Sa.

„Sfânta Maria Egipteanca a devenit model de pocăință, de încurajare pentru toți cei care au fost robiți de patimi, dar care prin pocăință s-au reînnoit, și-au refăcut viața și au trecut de la păcat la virtute, de la patimi la sfințenie”, a spus Patriarhul Daniel.

„Sfânta Maria este ocroritoarea și luminătoare celor care se pocăiesc mult și doresc să schimbe își viața și doresc să aducă mulțumire lui Dumnezeu pentru puterea dată lor prin harul lui Dumnezeu ca să se apropie de Dumnezeu și să împlinească voia Lui în viața lor”.

Evanghelia duminicală, spune Patriarhul României, sintetizează următoarele învățături:

  • Hristos prevestește ucenicilor săi suferințele Sale, moartea Sa, dar și Învierea Sa după 3 zile, ceea ce înseamnă că suferințele crucii Sale sunt îndreptate spre Înviere. Cu alte cuvinte Crucea este îndreptată spre Înviere, iar Învierea este ascunsă în Cruce, în smerenia Crucii;
  • Întâietatea sau onoarea în viață nu vine din stăpânirea asupra altora, ci din slujirea smerită și ajutorarea milostivă față de semeni;
  • Viața Sfintei Maria Egipteanca a devenit o icoană a pocăinței, a înnoirii vieții omului astfel încât se poate trece de la păcatul ucigător la sfințenia de viață dătătoare prin pocăință, prin post, prin rugăciune și prin multă smerenie.

Foto credit: Arhivă Basilica.ro/Raluca Ene

Sursa: Basilica.ro