În lipsirea de Euharistie, Patriarhul invită la împărtăşirea cu Hristos și în alte moduri

Părintele Patriarh Daniel a prezentat în Joia Mare mai multe modalități prin care îl putem primi duhovnicește pe Hristos în sufletele noastre. Explicația sa a venit și în contextul în care, din cauza pandemiei, credincioșii nu s-au putut împărtăși ca de obicei în Postul Mare cu Trupul și Sângele Mântuitorului.

„Desigur a fost greu în această perioadă când în alți ani credincioșii se spovedeau și se împărtășeau mai des, iar acum doar cei care îi cheamă acasă pe preoți primesc Euharistia”, a spus Patriarhul Daniel.

În omilia rostită la Catedrala Patriarhală, Preafericirea Sa a reamintit sfaturile părintelui Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria care, „bazat pe experiența sfinților, ne arată că pe lângă cea mai înaltă formă de împărtășire cu Hristos – Sfânta Euharistie, mai există și ale moduri de unire cu Mântuitorul”.

„Rugăciunea este cea dintâi lucrare prin care noi ne împărtășim duhovnicește cu Hristos. Prin rugăciune, Hristos cel chemat în rugăciune, tainic prin Duhul Sfânt, vine în noi, sălășluiește în noi și transmite iubirea Sa smerită și milostivă”.

Al doilea mod de împărtășire duhovnicească cu Hristos, a spus Patriarhul, este ascultarea cuvântului lui Dumnezeu din Sfintele Scripturi.

„Noi, când ascultăm cuvintele lui Hristos, El vine tainic în sufletul nostru, sfințește nu doar urechile noastre, ci și sufletul și trupul nostru”.

Îndeplinirea poruncilor Lui este o altă modalitate de unire cu Domnul.

„Așa cum spun Sfinții Maxim Mărturisitorul și Marcu Ascetul, noi ne împărtășim cu Hristos prin împlinirea poruncilor Lui, porunca iubirii față de Dumnezeu și porunca iubirii față de semeni”.

La capătul poruncilor lui Hristos ne întâlnim cu Hristos Însuși care este ascuns în poruncile Sale.

– Sf. Marcu Ascetul

Patriarhul României a îndemnat ca atunci când suntem lipsiți de Euharistie, să ne împărtășim duhovnicește „prin rugăciune, prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, prin ascultarea slujbelor Bisericii și prin multe fapte de milostenie”.

El a reamintit de părinții aflați în pustiu care primeau foarte rar Euharistia, „dar se împărtășeau foarte des prin rugăciune, prin nevoință și prin dragoste multă față de Dumnezeu și față de semeni”.

Preafericirea Sa a reiterat importanța excepțională pe care o are Sfânta Euharistie instituită de Mântuitorul Iisus Hristos în Joia Mare. Sfinții Părinți au numit-o  „medicamentul nemuririi”, a spus patriarhul evidențiind că aceasta se dăruiește „ca o arvună a vieții veșnice”.

„Sfânta Euharistie nu este un simplu ritual, este întâlnirea cu Hristos. Noi primim ceva, Trupul și Sângele Domnului, și ne unim cu Cineva, cu Hristos căci spune: Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu rămâne întru Mine și Eu întru el”.

„Deci scopul Euharistiei este unirea cu Hristos. Ce înseamnă asta: Că Hristos Domnul ne dăruiește viața Sa ca să sfințească viața noastră, ca să o lumineze și să o îndrepte spre înviere”.

Părintele Patriarh a explicat că trebuie să îndeplinim o condiție dacă vrem să primim Sfânta Împărtășanie, și anume să iertăm.

Atunci când ne împărtășim cu Trupul și Sângele Mântuitorului, „primim iubirea milostivă și smerită și iertătoare a lui Hristos”.

„De aceea, o condiție a primirii Sfintei Euharistii este iertarea semenilor noștri, împăcarea cu toți cei pe care i-am supărat, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos pe cruce, înainte de a-și da duhul, S-a rugat Tatălui Ceresc pentru iertarea păcatelor celor care L-au răstignit, zicând: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac”.

În cadrul Sfintei Liturghii, Părintele Patriarh a sfințit Paștele (pâine în formă de prescuri, stropită cu agheasmă și vin), care va fi distribuit la domiciliul credincioșilor de către voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, vineri și sâmbătă, în intervalul orar 08.00 – 17.00, și în prima zi de Paști, între orele 06.00 – 12.00, la solicitarea credincioșilor.

De asemenea, la Ectenia întreită au fost adăugate cereri speciale, iar Părintele Patriarh a rostit mai multe rugăciuni pentru încetarea pandemiei.

La Proscomidie a fost scos un Sfânt Agneț special și sfințit la Sfânta Liturghie. Agnețul va fi uscat și sfărâmat a treia zi de Paști. Miridele rezultate sunt folosite ca Împărtășanie pentru bolnavi, copii și în situații speciale. Această Sfântă Împărtășanie este păstrată în Chivotul din Sfântul Altar, pe Sfânta Masă.

Foto credit: Basilica.ro

Sursa: Basilica.ro