Mănăstirea Cernica | Patriarhul a explicat care sunt cele trei mari daruri pe care le primim la Botez

„Iertarea păcatelor, înfierea prin har și începutul învierii duhovnicești, adică începutul vieții sfinte” sunt cele trei daruri pe care le primim la botez, a spus Patriarhul Daniel în predica rostită duminică la Mănăstirea Cernica.

Omilia a fost adresată cu prilejul Duminicii dinaintea Botezului Domnului, când se citește textul evanghelic de la Sf. Ev. Marcu.

Iertarea păcatelor

Patriarhul României a punctat, în omilia sa, diferența dintre botezul Sfântului Ioan și botezul creștin și a evidențiat că iertarea păcatelor se dăruiește doar prin botezul instituit în numele Preasfintei Treimi.

„Botezul pocăinței era o formă pregătitoare a botezului creștin pe care îL va institui Mântuitorul Iisus Hristos când spune: Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, și iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului.

Sfântul Ioan pregătește botezul pocăinței spre iertarea păcatelor, dar nu spune că se dăruia iertarea păcatelor prin acest botez, ci era doar o pregătire, pentru că iertarea păcatelor și primirea Harului Duhului Sfânt se va realiza prin botezul creștin instituit în numele Preasfintei Treimi.

Botezul Sfântului Ioan Botezătorului era începutul botezului, iar botezul creștin era desăvârșirea botezului, a spus patriarhul.

Ce înseamnă înfierea prin har?

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat că botezul creștin va oferi, ca botez prin apă și Duh Sfânt, nu doar iertarea păcatelor, ci și înfierea prin har a omului care se botează în numele Sfintei Treimi.

El a explicat ce înseamnă înfierea prin har:

„Prin harul Duhului Sfânt noi devenim fii și fiice ai lui Dumnezeu după har. După cum Fiul lui Dumnezeu cel Veșnic, Iisus Hristos, este Fiul Tatălui Ceresc după natură, noi devenim fii și fiice ai lui Dumnezeu, după har, pe baza credinței în Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos”, a spus Preafericirea Sa.

Celor care l-au primit pe Iisus, l-au mărturisit ca fiind Fiul lui Dumnezeu cel Veșnic făcut Om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor, aceștia devin fii ai lui Dumnezeu, spune Sf. Ioan Evanghelistul, nu născuți din poftă bărbătească sau din pofta cărnii, ci de la Dumnezeu, adică de la Duhul Sfânt.

Învierea duhovnicească

Cel de-al treilea dar primit prin botez se referă la „începutul învierii noastre sufletești”.

„Începutul învierii sufletului din moartea pricinuită de păcat”, a spus patriarhul, înseamnă „începutul unei vieți sfinte”.

„Există două învieri: învierea sufletului din moartea cauzată de păcat și învierea trupului la sfârșitul veacurilor sau învierea de obște. De aceea Mântuitorul a spus: A venit vremea și acum este când cei morți vor auzi glasul Fiului Omului și cei care vor auzi vor învia. Este vorba despre învierea sufletului la auzirea evangheliei lui Hristos”.

Apoi, la evanghelia de la înmormântare se spune: Adevărat vă zic vouă, toți cei din morminte, adică cei morți trupește, vor învia. Cei care au făcut fapte bune spre învierea vieții veșnice și cei care au făcut fapte rele spre învierea judecății.

La final, Patriarhul României a oferit mai multe daruri pentru mănăstirea Cernica.

Foto credit: Luigi Ivanciu/Ziarul Lumina

Sursa: Basilica.ro