Patriarhul îşi exprimă recunoştinţa pentru contribuţia Pr. Prof. Ioan Ică senior la formarea sa teologică

Patriarhul Daniel a transmis miercuri un mesaj de condoleanțe la înmormântarea Pr. Prof. Ioan Ică senior, prin care și-a exprimat prețuirea și recunoștința pentru contribuția clericului la formarea teologică și duhovnicească a Preafericirii Sale, „în anii studenției la Institutul Teologic Universitar de la Sibiu (1970-1974) și la susținerea tezei de doctorat (1980)”.

Slujba de înmormântare a fost oficiată în Catedrala mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Mesajul integral:

 Părintele Ioan Ică senior (1932-2021). Un preot erudit și un profesor dinamic 

Am primit cu profundă întristare vestea trecerii din această viață a Părintelui Profesor Ioan Ică senior, unul dintre cei mai de seamă dascăli de Teologie Sistematică ai Bisericii Ortodoxe Române, profesor pentru aproape 40 de generații de absolvenți ai Facultăților de Teologie Ortodoxă din Sibiu, Cluj-Napoca și Alba Iulia.

Atașamentul său față de Biserica străbună l-a moștenit de la părinții săi credincioși, Ioan și Susana; prețuirea pentru spiritualitatea răsăriteană i-a fost insuflată de sora mai mare, monahia Fevronia, intrată de timpuriu în viața monahală, iar fidelitatea pentru Sfânta Ortodoxie a Părinților Bisericii, a Sfintelor Sinoade Ecumenice și a Mărturisirilor de credință i-a fost influențată de apropierea sa de Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, încă din vremea când acesta venea la Sibiu și care l-a determinat să se dedice studiului limbilor clasice – greaca și latina, să studieze mai apoi greaca modernă, precum și limbile franceză, engleză și germană și să aprofundeze gândirea sigură și creatoare a Sfinților Părinți.

O influență determinantă în formarea teologică a Părintelui Profesor Ioan I. Ică senior au avut pleiada de profesori de la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, dar mai ales profesorii de la Institutul Teologic Universitar din București, unde, în perioada 1958-1961, a urmat cursurile de doctorat la specializarea Teologie Dogmatică și Simbolică Comparată, având acum ca profesori pe unii dintre cei mai apreciați teologi români ai secolului al XX-lea.

Pregătirea sa temeinică a determinat numirea în postul de lector la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, în anul 1968, conferențiar în anul 1974, profesor universitar în 1976, iar din anul 1984 și conducător de doctorat la specializarea Teologie Fundamentală și Dogmatică.

Timp de patru decenii a desfășurat o deosebită activitate didactică, formând multe generații de teologi la Facultățile de Teologie Ortodoxă din Sibiu, Cluj-Napoca (începând din 1994) și Alba Iulia (între anii 1996-2000).

Ca profesor, a manifestat exigență și a oferit sprijin în afirmarea tinerilor teologi. A fost îndrumător al multor teze de doctorat și membru în peste 70 de comisii de doctorat. Prin cursurile, studiile și articolele sale a susținut revenirea teologiei românești la izvoarele patristice, ținând seama însă și de problemele lumii contemporane.

Între anii 1978-1992, Părintele Ioan Ică senior a fost redactor responsabil al revistei „Mitropolia Ardealului”, redevenită după anul 1989 „Revista Teologică”, publicație periodică de teologie și viață bisericească, menținându-i o înaltă ținută academică și continuând tradiția marilor ei redactori: mitropoliții Nicolae Bălan și Nicolae Colan și preotul profesor Grigorie T. Marcu.

Părintele Profesor Ioan Ică senior rămâne pentru generațiile tinere o pildă de hărnicie, entuziasm și dăruire de sine pentru binele Bisericii și pentru promovarea învățământului teologic românesc.

Părintele Profesor Ioan Ică senior este cunoscut și prin traducerea unor lucrări de o importanță majoră pentru învățământul teologic academic și pentru viața duhovnicească a Bisericii.

Activitatea sa teologică academică și internațională a fost recunoscută prin acordarea de înalte distincții și titluri academice, în țară și în străinătate, iar în anul 2017, la aniversarea de 85 de ani, în semn de prețuire și binecuvântare pentru întreaga sa slujire preoțească și academică, i-am conferit ordinul Crucea Patriarhală pentru clerici, cea mai înaltă distincție a Patriarhiei Române.

Alături de familia Părintelui Profesor și de comunitatea academică de la Sibiu și din întreaga țară, în numele Patriarhiei Române, împărtășim durerea plecării dintre noi a Părintelui Profesor Ioan Ică senior.

Totodată, ne exprimăm în nume personal prețuirea și recunoștința pentru contribuția Preacucerniciei Sale la formarea noastră teologică și duhovnicească, în anii studenției la Institutul Teologic Universitar de la Sibiu (1970-1974) și la susținerea tezei de doctorat (1980).

Ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să așeze sufletul slujitorului Său, Părintele Profesor Ioan Ică senior, în ceata sfinților slujitori, dăruindu-i odihnă în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi!

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe și binecuvântări pentru familia îndoliată și pentru toți cei îndurerați,

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: Mitropolia Ardealului

Sursa: Basilica.ro