Primirea şi rodirea cuvântului lui Dumnezeu, esenţa vieţii: Patriarhul României

Patriarhul României a afirmat în Duminica a 21-a după Rusalii că „esența vieții este primirea și rodirea cuvântului lui Dumnezeu”.

Patriarhul Daniel a numit Pilda Semănătorului, relatată în evanghelia duminicală, „lumină pentru viața noastră” și a explicat  și de ce.

Inima curată și bună

„Auzind această pildă, trebuie să ne punem întrebarea mai mult asupra a ceea ce înseamnă inima curată și bună. Aceasta este solul pe care dacă vine cuvântul lui Dumnezeu aduce roadă însutită”.

„Inima curată înseamnă inima sinceră și smerită, iar inima bună înseamnă inima milostivă, generoasă care se arată în fapte de bunătate”.

„Această inimă curată, sinceră, bună și milostivă o întâlnim în mod real în sfinți. De aceea, sfinții sunt modele de rodire a evangheliei în viața oamenilor”.

El a evidențiat că Sfinții Bisericii I-au cerut lui Dumnezeu în timpul vieții lor să le dăruiască inimă curată și duh drept.

„Inima curată înseamnă inima curățită prin pocăință, prin lacrimi, prin nevoințe și prin rugăciune stăruitoare. În cel mai cunoscut psalm de pocăință, Psalmul 50, se cere lui Dumnezeu: Inimă curată zidește intru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine (Psalmul 50:11-12) ”.

„Curățirea inimii de gânduri rele, ipocrizie, fățărnicie, răutate, răzbunare, viclenie, înșelătorie, este o lucrare de cultivare a pământului bun, a sufletului pe care a căzut sămânța cuvântului Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos”.


Milostenia

Aceasta trebuie să fie însoțită de milostivire, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Pe lângă evlavie, omul trebuie să fie și milostiv. Și pe lângă inima curată, omul trebuie să cultive și inima bună sau milostivă, darnică. De aceea, Mântuitorul a spus: Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru este milostiv (Luca 6:36)”.

Rugăciunea

Potrivit Preafericirii Sale, rugăciunea este cea dintâi milostenie.

„Dacă ne rugăm pentru sănătatea și mântuirea semenilor noștri și nu doar pentru noi și pentru cei apropiați ai noștri, ci și pentru cei care nu știu să se roage sau nu se roagă suficient, atunci inima devine și milostivă, nu numai curată”.

„Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că în inima curată și milostivă se manifestă rodirea cuvântului evangheliei Sale. Pentru că evanghelia Sa este evanghelia iubirii față de Dumnezeu prin rugăciune și față de semeni prin fapte bune”.

Patriarhul a subliniat în Paraclisul Reședinței Patriarhale că evanghelia citită în Duminica a 21-a după Rusalii „nu este o evanghelie a metaforelor, ci a schimbării noastre interioare”.

Foto credit: Basilica.ro

Sursa: Basilica.ro