Patriarhul: Să-i cerem lui Hristos să vină la noi prin uşile încuiate uneori de îndoială şi de frică prea mare

„Mai ales în aceste vremuri de mare tulburare, să cerem pacea lui Hristos ca El să vină la noi prin ușile încuiate uneori de îndoială, de frică prea mare, de panică, și să vină să deschisă ușile sufletului nostru și să ne dăruiască pacea Sa binecuvântată”, a spus Patriarhul Daniel.

În Duminica Tomii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și-a îndreptat din nou rugăciunile și gândurile către cei afectați de Covid-19.

„Să-I cerem Domnului Hristos să ne dăruiască bucuria în mijlocul multor întristări”, a continuat Părintele Patriarh explicând că în această perioadă „oamenii au nevoie de bucurie, de întărire”.

„De aceea, noi, ca vestitori ai Învierii lui Hristos cel răstignit și înviat, trebuie să transmitem bucurie în jurul nostru prin cuvinte, prin faptele iubirii milostive, prin ajutorarea celor singuri, bolnavi, bătrâni și întristați, iar celor îndoliați să le arătăm un semn de compasiune, de iubire frățească și de ajutorare”.

Potrivit Preafericii Sale, „făcând toate acestea, arătăm că și noi suntem ca și Apostolii lui Hristos, vestitori ai Învierii Sale și ai bucuriei Sale”.

În Duminica Tomii, Patriarhul României a oficiat Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Patriarhul a anunțat în omilia rostită tema centrală a Duminicii: „Credința în Hristos este izvor de viață veșnică”.

Apoi, a enumerat cinci mari învățături cuprinse în Evanghelia Duminicii (Ioan 20:19-31).

  • Domnul Hristos cel înviat a venit la ucenicii Săi trecând prin Ușile Încuiate; a stat în mijlocul lor și le-a spus Pace vouă, arătându-le apoi mâinile și coasta Sa care au fost străpunse în timpul răstignirii Sale pe Cruce;
  • Hristos Domnul cel înviat din morți îi trimite pe ucenici să-L mărturisească pe Hristos la toate popoarele;
  • Hristos înviat din morți le dăruiește ucenicilor săi harul sau puterea de a ierta păcatele oamenilor, instituind astfel Sfânta Taină a mărturisirii și iertării păcatelor;
  • Întrucât Toma nu a fost la prima întâlnire cu Iisus, a exprimat o îndoială. Iisus Hristos vine la ucenici în mod special pentru a-L încredința pe Toma de Învierea Sa din morți;
  • Hristos cel înviat din morți îi fericește pe cei care nu L-au văzut, dar cred că El a înviat din morți.

Pornind de la cuvintele din finalul textului biblic, Iar acestea s-au scris ca să credeți că lisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și, crezând, viață să aveți în numele Lui, Patriarhul a explicat: „credința este o legătură vie a credincioșilor cu Hristos cel înviat din morți”.

În cazul lui Toma, acesta nu numai că a fost vindecat de îndoială, ci a fost atât de convins de Înviere, încât a mărturisit și dumnezeirea lui Hristos.

„Harul iubirii milostive a lui Hristos este foarte cuprinzător. El nu exclude, ci el ajută pe omul care are îndoieli să se întărească în credință și să-L mărturisească pe Hristos”, a spus Preafericirea Sa precizând în mod dezvoltat ce înseamnă credința.

„Prin aceasta vedem de fapt că credința este o virtute, este un dar al lui Dumnezeu pe care omul este chemat să-l cultive și anume, credința este un mod de cunoaștere a prezenței lui Dumnezeu în creație, dar mai ales a prezenței și lucrării lui în Biserică”.

„Este un mod de cunoaștere mai presus de simțurile trupești, mai presus de atingerea cu mâinile a Trupului lui Hristos. Această cunoaștere prin credință este superioară cunoașterii materiale în sensul că prin credință putem cunoaște cele nevăzute și cele nelimitate și netrecătoare”.

„Credința este capacitatea omului de a simți și a vedea cu ochii sufletului ceea ce nu se vede cu ochii trupului”.

„Credința nu este o simplă convingere intelectuală sau culturală că Dumnezeu există undeva în ceruri, ci credința este o relație vie a omului cu Dumnezeu care a creat lumea și care din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor S-a întrupat ca să dăruiască oamenilor muritori viață și bucurie veșnică”.

„Deși nu-L vedem cu ochii, Îl simțim prin credință pe Hristos prezent în Biserică și în viața noastră și ne bucurăm cu bucurie negrăită”, a subliniat Patriarhul Daniel.

Patriarhul a explicat mai departe cum primim noi în Biserică prin credință acest dar al vederii duhovnicești a lui Hristos.

  • Mai întâi ascultăm Evanghelia lui Hristos, ce ni se spune în Evanghelie despre Hristos.
  • Apoi, ca răspuns la ceea ce am auzit în Evanghelie, mărturisim Crezul care este o formă condensată a credinței ortodoxe.
  • Numai după ce am mărturisit Crezul urmează împărtășirea prin Euharistie cu Hristos. Prin aceasta noi simțim bucuria cea negrăită și devenim vestitori ai lui Hristos.

Patriarhul și-a încheiat predica printr-o rugăciune la Mântuitorul Hristos de a ne întări în credință „așa cum l-a întărit pe ucenicul Său Toma”.

Foto credit: Ziarul Lumina / Arhid. Ștefan Sfarghie

Sursa: Basilica.ro