Mesajele autorităţilor de stat cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani a Patriarhului Daniel

La împlinirea vârstei de 70 de ani, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a primit mai multe mesaje de felicitare din partea reprezentanților autorităților statului. În cele ce urmează vă prezentăm câteva dintre acestea:

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

Preafericirii Sale Părintelui Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preafericirea Voastră, Părinte Patriarh Daniel,

Cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani, vă adresez calde urări de sănătate și bucurie spirituală. Ortodoxia românească își sărbătorește astăzi Întâistătătorul, pe cel care cu devotament i-a cultivat valorile, i-a ocrotit tradiția spirituală și i-a călăuzit destinul în țară și în comunitățile tot mai puternice ale diasporei.

Biserica Ortodoxă Română s-a aflat în permanent dialog cu instituțiile statului, promovând în spațiul public valorile creștine și o etică deosebit de importantă a solidarității și responsabilității umane în spiritul libertății, al adevărului și al iubirii față de aproapele.

Prin activitatea Preafericirii Voastre, relația dintre Biserică și societate s-a intensificat, ajutându-i pe români să găsească mai ales în perioada dificilă pe care o traversăm, un sprijin real, credință și speranță. Ați rămas alături de cei aflați în suferință, prin cuvânt și faptă, zidind în conștiința contemporanilor vocația slujirii semenilor. Ați consolidat misiunea socială a Bisericii și ați sprijinit educația creștină și modelul de viață pe care o inspiră, făcând ca mesajul Evangheliei să însuflețească efortul pentru împlinirea binelui comun.

Preafericirea Voastră,

În fiecare generație au existat momente de cumpănă în care încrederea în umanitate și chiar credința au fost puse la încercare. Traversăm acum o astfel de perioadă, iar acțiunile și mesajele Bisericii Ortodoxe Române, care arată grija față de viață și răspundere față de sănătatea comunităților, sunt prețioase și necesare.

Apreciez eforturile Bisericii Ortodoxe Române de ajutorare a celor afectați de pandemia de COVID-19 și oferirea de sprijin instituțiilor statului pentru depășirea greutăților cu care ne confruntăm. Aniversarea de astăzi este un prilej de celebrare a vitalității spiritualității ortodoxe care se îmbină în misiunea pastorală a Preafericirii Voastre cu deschiderea spre acțiunea socială și cu forța înnoitoare a mesajului către tineri și către cei aflați departe de țară. Vă urez să aveți forța de a împlini pe mai departe înalta slujire pe care v-a încredințat-o Biserica Ortodoxă Română. Întru mulți și fericiți ani!”

Klaus Werner Iohannis,
Președintele României

SENATUL ROMÂNIEI

Preafericirii Sale,
Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preafericirea Voastră,

Cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani, vă transmit multă sănătate, slujire rodnică și putere de muncă în misiunea cu care ați fost învestit.

Vă mulțumesc și pentru modul în care, sub arhipăstorirea Preafericirii Voastre, Biserica reușește să vină în întâmpinarea nevoilor semenilor noștri aflați în suferință și să acorde sprijin material și spiritual familiilor defavorizate, copiilor din așezămintele sociale, vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități.

În acest an, ca și în anul precedent, greu încercați de actuala criza sanitară, am apreciat faptul că Biserica Ortodoxă s-a implicat în continuarea actelor social-filantropice și sprijinirea măsurilor de protejare a tuturor credincioșilor. Chiar dacă pandemia de COVID-19 și restricțiile impuse în acest context ne-au forțat să ne adaptăm unor realități indirecte și distante, ați reușit să fiți aproape de persoanele vulnerabile, vârstnici și persoane cu dizabilități prin implicarea directă a centrelor eparhiale, protopopiatelor, parohiilor și mănăstirilor din cuprinsul Patriarhiei Române. Ajutorul material, trimiterea de echipamente sanitare de protecție în zonele defavorizate, rugăciunea, încurajarea și mângâierea celor bolnavi, a celor însingurați ori a celor îndoliați, sunt fapte de onorat, prin care Biserica Ortodoxă a sprijinit românii în timpul stării de alertă și nu numai.

Totodată, apreciez faptul că Biserica Ortodoxă a devenit mult mai ancorată în dezbaterile europene și internaționale privind relația dintre stat și culte, cu o voce echilibrată în direcția protejării drepturilor și valorilor fundamentale ale libertății, unicității și demnității cetățenilor.

Preafericirea Voastră,

Profit de această frumoasă ocazie pentru a vă transmite că Senatul României va continua să vegheze la respectarea drepturilor și libertăților individuale ale tuturor cetățenilor din România și îmi doresc ca Biserica Ortodoxă Română și instituțiile statului să constituie un sprijin reciproc în proiectele pentru dezvoltarea României și eliminarea vulnerabilităților de la nivelul societății.

Asigurându-vă de întreaga mea considerație, vă transmit urări de sănătate pentru a continua, cu aceeași dăruire, misiunea care vi s-a încredințat.

La mulți ani!

Anca Dana Dragu,
Președintele Senatului României

CAMERA DEPUTAȚILOR

Preafericirea Voastră,
Părinte Patriarh Daniel

Cu alese sentimente de bucurie, la împlinirea celor șapte decenii de viață binecuvântată, vă aduc urările și gândurile bune ale membrilor Camerei Deputaților, pe cele ale Partidului Național Liberal, la care cu modestie și afecțiune le adaug pe ale mele însumi.

Vă dorim, în ziua aniversării acestei vârste, multă sănătate, putere și curaj, să păstoriți Biserica și credincioșii ortodocși mulți ani înainte. Trecem prin vremuri grele, în care românii au nevoie de sprijinul spiritual, de înțelepciunea și de exemplul de stăruință în credință al Întâistătătorului Bisericii noastre strămoșești. Îngăduiți-mi să mulțumesc pentru sprijinul înțelept și generos pe care l-am simțit în anul care a trecut, ca Prim – ministru, din partea Bisericii Ortodoxe Române și din partea Preafericirii Voastre. Lupta contra pandemiei ar fi fost mult mai grea fără ajutorul pe care l-am găsit în parteneriatul cu Biserica Ortodoxă, fără calmul și îndrumarea pe care le-ați insuflat credincioșilor și fără rugăciunile a căror căldură am simțit-o cu toții în zilele cele mai întunecate.

Suntem recunoscători pentru sprijinul pe care ni l-ați dat de când statul și românii au avut nevoie și suntem mândri de Biserica modernă și activă, întărită prin viziunea pe care ați urmat-o încă din anul 1990, ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, iar apoi din anul 2007 ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. În țară și în lume, Biserica noastră se bucură de respect și prețuire datorită gândirii și gesturilor de curaj pe care Preafericirea Voastră le-ați arătat de atâtea ori pe calea relațiilor ­inter-ortodoxe și interconfesionale.

Spiritul lucrării pe care o faceți de mai bine de trei decenii în Biserică și în societate ne dă încredere în viitor, știind că societatea românească are păstorirea spirituală care să-i îngăduie progresul fără a-și pierde identitatea. Prin grija Voastră valorile creștine sunt mereu prezente în viața românilor, iar Biserica este deopotrivă apărătoare a credinței, păstrătoare a tradițiilor, educatoare a poporului și ghid spiritual pentru un viitor prosper. Cele peste 800 instituții, proiecte și programe filantropice, culturale și sociale ale Bisericii Ortodoxe sunt un exemplu pentru noi toți și vă asigurăm că vom fi întotdeauna un partener de încredere pe această cale a generozității și a frăției creștine.

Dumnezeu să vă însoțească și să vă fie mai departe sprijin și pavăză dreaptă în lucrările binefăcătoare pe care le desfășurați. La mulți ani!

Ludovic Orban
Președintele Camerei Deputaților

GUVERNUL ROMÂNIEI

Preafericite Părinte Patriarh,

Ocazia zilei de naștere a Preafericirii Voastre îmi oferă prilejul, bucuria și onoarea să vă transmit sincere și alese gânduri de sănătate, împliniri pe toate planurile, în responsabilitatea pe care Bunul Dumnezeu v-a încredințat-o de a fi Întâistătător al Bisericii noastre Ortodoxe strămoșești.

Vă felicit în mod special, cu această ocazie, pentru maniera în care evidențiați valorile creștine centrate pe demnitate și identitate națională și spirituală, inspirând și susținând acțiuni și programe menite să promoveze solidaritatea și echitatea religios-morală și socială.

Întru mulți și rodnici ani, Preafricirea Voastră!

Cu aleasă prețuire,

Secretarul general al Guvernului României,
Tiberiu Horațiu Gorun

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Preafericirii Sale,
Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Sunt deosebit de onorat să vă fiu alături la acest moment aniversar în care gândurile mele se îndreaptă către Dumnezeu, rugându-L să Vă dăruiască pace, sănătate, zile îndelungate, reușite în lucrarea de păstorire a poporului român dreptcredincios în lumina Cuvântului Adevărului lui Hristos, spre frumoase zidiri de suflet și ctitorii dăinuitoare în istorie.

Mulțumindu-Vă pentru permanentul sprijin instituțional acordat Ministerului Afacerilor Interne și pentru relația strânsă construită de-a lungul timpului care reprezintă un pilon fundamental al acestui parteneriat, sunt încrezător în dezvoltarea și pe mai departe a acestei apropieri.

Activitatea Preafericirii Voastre constituie un îndemn pentru un creștinism asumat, actual și complet, care îi cuprinde pe toți, laici, clerici și conducători, chemându-i la o comuniune și conlucrare deplină pentru a face mesajul Evangheliei viu și lucrător în viața fiecăruia și în societate. Activitatea social-filantropică, culturală, educațională, precum și afirmarea și păstrarea tradițiilor și identității etnice și culturale au fost subliniate ca expresii concrete și necesare ale iubirii creștine și de țară.

Vă doresc sănătate și putere să duceți la bun sfârșit aceste eforturi înspre binele Bisericii și al comunității.

La mulți ani, Preafericirea Voastră!
Ministrul Afacerilor Interne
Lucian Nicolae Bode

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Preafericirii Sale,
Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,

Ne bucurăm ca la aniversarea zilei de naștere a Preafericirii Voastre, să vă transmitem cele mai sincere urări de sănătate, prosperitate și bucurii spirituale!

Acest moment aniversar ne oferă plăcutul prilej de a reafirma întreaga noastră considerație pentru activitățile pastorale, sociale și culturale pe care le desfășurați, contribuind astfel, la promovarea valorilor creștine în societatea românească!

Vă oferim o icoană, parte dintr-o colecție de icoane pictate de persoane deținute în penitenciare. Sunt oameni care, doar datorită credinței în Dumnezeu, ajung să treacă peste greșelile făcute, să se îndrepte și să se reintegreze în societate.

Întru mulți și fericitți ani!

Cu aleasă considerație,
Stelian-Cristian Ion
Ministrul Justiției

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Preafericirea Voastră,

Aniversarea a 70 de ani de viață îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, atât în numele Ministerului Apărării Naționale cât și al meu personal, cele mai calde urări de sănătate alese împliniri arhipăstorești în deloc ușoara lucrare de cârmuire a Bisericii noastre Ortodoxe strămoșești.

Nădăjduind că Preafericirea Voastră, la fel ca până acum, veți binecuvânta și veghea Oștirea română cu aleasă dragoste părintească, vă urez un sincer: La Mulți Ani!

Cu îndreptățită considerație,
Gen. Nicolae Ciucă

Preafericirii Sale,
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

MINISTERUL ENERGIEI

Preafericirea Voastră,

Cu ocazia aniversării Preafericirii Voastre am deosebita Bucurie să vă adresez cele mai calde urări de sănătate, pace și prosperitate.

Bunul Dumnezeu să vă însoțească și să vă sprijine întru a avea bogate împliniri în lucrarea de păstorire a credincioșilor ortodocși români.

La Mulți Ani

Cu aleasă prețuire,

Virgil Daniel Popescu
Ministrul Energiei

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Preafericirea Voastră Părinte Patriarh Daniel,

Într-o zi atât de importantă pentru noi toți, avem bucuria și onoarea să vă adresăm gândurile noastre bune, de apreciere și prețuire, sănătate, iar Bunul Dumnezeu să vă ocrotească și să vă însoțească pașii pretutindeni.

Vă felicităm pentru toată activitatea depusă în calitate de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, contribuind la promovarea valorilor creștine într-o perioadă atât de dificilă prin care trece societatea românească, precum și întreaga omenire,

La mulți ani, Preafericirea Voastră! Doamne, ajută!

Cu deosebita considerație,

Ministru
Cristian Ghinea

Secretar de Stat
Cristian – Vasile Roman

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Preafericirii Sale,
Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preafericirea Voastră,

Este o mare bucurie pentru mine să vă transmit astăzi, la ceas aniversar, cele mai calde urări de sănătate, viață îndelungată, cu multe împliniri și realizări pentru comunitatea credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române!

Trăim un moment de celebrare, onorând contribuțiile majore pe care le aveți în consolidarea rolului bisericii în societatea românească, dovedind echilibru, înțelepciune, capacitate de moderare și multă hotărâre pentru realizarea unor proiecte curajoase, reprezentative pentru societatea noastră.

Implicarea Preafericirii Voastre în proiectele educaționale și sociale pe care Biserica Ortodoxă Română le-a derulat de-a lungul timpului în țară și în comunitățile românești de pretutindeni constituie un exemplu și reper de perseverență pentru activitățile educaționale în sprijinul copiilor și tinerilor.

La acest moment aniversar, vă felicităm pentru activitatea susținută în spațiul  educațional și social în calitate de Patriarh al Bisericii Ortodoxe, contribuind la promovarea valorilor creștine în societatea românească!

Întru mulți și fericiți ani!

Ministrul Educației
Prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu

Foto credit: Mircea Florescu/Basilica.ro

Sursa: Basilica.ro