Patriarhul la 13 ani de la întronizare: Să mulţumim permanent lui Dumnezeu, pentru că trăim permanent din milostivirea Lui

La împlinirea celor 13 ani de la întronizare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a îndemnat la mulțumire permanentă lui Dumnezeu, pentru că „trăim permanent din ajutorul, milostivirea Lui și simțim binecuvântarea Sa”.

Patriarhul a mărturisit că în această perioadă de misiune patriarhală a simțit „binecuvântarea lui Dumnezeu”, mai ales prin „lucrarea în comuniune”: „ceea ce am făcut împreună cu membrii Sfântului Sinod, ajutați fiind de cler și de credincioși, dar și de autoritățile centrale și locale de stat, spre binele poporului român”.

„Acești ani de slujire ne-au arătat că atunci când ne ascultăm reciproc și ascultăm împreună de Hristos Domnul, rezultatul acestor ascultări smerite se transformă în lucrări vizibile și trainice. De aceea, am constatat că lucrarea Sinodului împreună a fost și rămâne cea mai mare binecuvântare de la Dumnezeu”, a apreciat Preafericirea Sa.

În cuvântul rostit miercuri în Catedrala Patriarhală, după Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum, Părintele Patriarh a prezentat efectele ridicării la rang de arhiepiscopie în anul 2009 a mai multor episcopii. „Au intensificat activitatea pastorală, misionară, edilitară, încât orice treaptă nouă ridicată în viață, cum spunea Nicolae Iorga, este un nou altar de jertfă”.

El a vorbit și despre schimbările aduse de înființarea, în timpul mandatului său patriarhal, de noi eparhii în străinătate.

Au arătat că Biserica trebuie să se ocupe nu numai de credincioșii care rămân în țară, dar și de cei care au plecat în străinătate. „Cei care sunt mai departe spațial de noi trebuie să simtă mai multă dragoste părintească și frățească din partea Bisericii mame”, a afirmat Patriarhul, care a explicat că acest rol revine „ierarhilor și clerului din afara granițelor țării și celor din diaspora occidentală”.

Lucrarea desfășurată în școlile teologice și cu profesorii de religie a fost descrisă ca fiind „o bucurie și o mare binecuvântare”.

„Profesorii au fost întotdeauna dornici să transmită credința noii generații, dar în același timp și să formeze caractere, să-i învețe pe copii să prețuiască iubirea față de Dumnezeu, față de părinți, învățători și profesori, dar și față de semenii lor”.

Patriarhul a făcut referire și la criza de sănătate cauzată de noul coronavirus și a precizat ce putem învăța din această experiență.

„În mod special, s-a văzut binecuvântarea lui Dumnezeu în încercarea prin care am trecut în timpul stării de urgență. S-a văzut necesitatea unei pastorații inedite și anume, dacă până la starea de urgență credincioșii veneau la biserică și se întâlneau cu preoții, acum preoții au mers la casele credincioșilor mireni. Le-au dus sfintele paști, lumina de Înviere și ajutoare umanitare”.

„Această încercare a făcut ca preoții să prețuiască și mai mult prezența credincioșilor la biserică după ce a a trecut starea de urgență și s-a permis venirea credincioșilor să participe la slujbele bisericii”, dar a condus și la „apreciere din partea credincioșilor mireni”.

„Prin această experiență, constatăm că adesea prin cruce vine bucuria. După ce am trecut prin încercări și am arătat fidelitate față de Hristos și Biserica Sa, simțim și bucuria regăsirii, reîntâlnirii și a unei cooperări mai profunde”, a subliniat Patriarhul României.

Patriarhul a concluzionat: „Numai împreuna-lucrare sinceră, cu credință, însoțită de smerita dărnicie, spirituală și materială, ne ajută să simțim binecuvântarea lui Dumnezeu și bucuria lucrării cu harul Preasfântului Duh”.

„De aceea, mulțumim lui Dumnezeu și tuturor celor care rămân în comuniune, lucrează în comuniune pentru Biserică și popor și vor dobândi mântuirea în comuniune cu Preasfânta Treime și cu sfinții lui Dumnezeu, spre bucuria noastră, a tuturor”.

Despre realizările Bisericii sub coordonarea Patriarhului Daniel și impactul lor asupra societății a vorbit, în numele membrilor Sfântului Sinod, Episcopul Visarion al Tulcii.

„Au trecut 13 ani de bucurii duhovnicești, de împliniri, dar și de încercări, ani în care viața Bisericii noastre străbune s-a schimbat în chip desăvârșit. 13 ani au trecut ca 13 zile, pentru că au fost ani plini de muncă, plini de devotament și de dăruire pentru binele Sfintei noastre Biserici și a poporului român celui dreptcredincios”.

Preasfințitul Părinte Visarion a reiterat importanța și rolul componentelor Centrului de Presă Basilica, înființat la mai puțin de o lună după întronizarea Patriarhului Daniel, pe care le-a numit „operă de apostolat în sânul Bisericii noastre străbune”.

Despre Catedrala Națională, unul dintre proiectele de referință ale Patriarhului Daniel, Episcopul Tulcii a spus că aceasta „va vorbi peste veacuri despre trăinicia credinței ortodoxe pe aceste meleaguri și de dragostea și jertfelnicia” actualului Patriarh al României.

Episcopul Visarion a asemănat crucea care va fi așezată pe Turla Pantocrator a Catedralei Naționale cu crucea de pe Muntele Caraiman.

„Ați mutat Munții Carpați în mijlocul cetății lui Bucur prin această măreață catedrală care este un semn al perenității, al credinței și al neamului nostru românesc”.

El a notat: „Gândul marelui patriarh unificator de țară Miron Cristea s-a întruchipat în realizarea de excepție a Preafericirii Voastre”.

Între realizările din cei 13 ani, PS Visarion a amintit  grija față de mănăstiri, lăcașurile de închinare, față de cler și credincioși. „Nu i-ați uitat nici pe românii din străinătate, pentru că îndată după venirea Preafericirii Voastre ați înmulțit numărul parohiilor și eparhiilor din țară, dar și din străinătate, trimițând acolo ierarhi dinamici și tineri care au făcut muncă de apostolat și jertfă”.

Ierarhul a adăugat că Patriarhul Daniel a arătat o grijă deosebită față de tineret, față de elevi și față de școlari, „impulsionându-ne și pe noi membrii Sfântului Sinod și pe preoți și credincioși să participăm cu toții la temeluirea relației frățești, așa cum a fost dintotdeauna, dintre Biserică, Școală, Societate și Familie”.

„Cu zelul duhovnicesc care vă caracterizează”, a mai spus Părintele Episcop, „ați îndemnat și îndemnați mereu să fim în sprijinul celor care se află în încercări, necazuri și suferințe”.

Conform Episcopului Visarion, Patriarhul României a primit puterea pentru împlinirea lucrării încredințate din „rugăciunea smerită” și „credința puternică” primită de la părinții Preafericirii Sale, familia învățătorului Alexie și Stela Ciobotea. „Credință pe care ați fructificat-o și iată și prin cuvânt și prin faptă o arătați ca un adevărat părinte al tuturor creștinilor ortodocși români”.

„Mulțumindu-i smerit lui Dumnezeu și lui Hristos Domnul pentru darurile revărsate vreme de 13 ani asupra sfintei noastre Biserici, asupra Preafericirii Voastre și asupra poporului român dreptcredincios, se cuvine acum cu toții – ierarhi, preoți și credincioși – să dăm slavă lui Dumnezeu și să ne rugăm ca și de astăzi înainte să vă întărească cu putere în așa fel încât prin cuvânt și cu putere multă și prin faptă a iubirii jertfelnice să fie preamărit numele Tatălui nostru cel din Ceruri, iar noi să spunem smerit rugăciunea: Întâi pomenește, Doamne, pe Preafericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care îl dăruiește sfintelor Tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului”, și-a încheiat cuvântul Episcopul Tulcii.

În 12 septembrie 2007, Preafericirea Sa a fost ales în demnitatea de Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, și a fost întronizat în 30 septembrie 2007 în Catedrala patriarhală din București.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

Sursa: Basilica.ro