512 ani de la apariţia primei tipărituri din Ţările Române

În urmă cu 512 ani apărea, la Mănăstirea Dealu, primul liturghier ortodox și prima tipăritură din Țările Române. Acest lucru a fost posibil datorită monahului Macarie, susținut în eforturile sale de domnitorul Radu cel Mare.

Într-un material dedicat Liturghierului lui Macarie, Arhim. Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, a subliniat că volumul publicat în anul 1508 „nu este doar prima tipăritură imprimată vreodată în Țările Române, ci și primul liturghier ortodox tipărit”.

Reținem și faptul că primul Liturghier în limba greacă avea să se tipărească abia în 1526, când avea să apară concomitent, la Veneția și la Roma”.

La sfârșitul cărții se precizează:

„S-au început această sfîntă carte, numită Liturghier, după porunca domnitorului Io Radu voievod, să-i fie lui veșnică pomenire, și s-au săvîrșit această carte din porunca întru Hristos Dumnezeu binecredinciosului și de Dumnezeu păzitului și prealuminatului domnitor Io Mihnea, marele voievod a toată țara Ungrovlahiei și a părților de la Dunăre, fiul marelui Io voievod Vlad, în anul întîi al domniei sale, ostenindu-se și smeritul monah și preot Macarie. În anul 7016 (1508) […] luna noiembrie 10 zile”

Conținut

Liturghierul lui Macarie are textul în limba slavonă și conține cele mai des oficiate  slujbe din cultul Bisericii Ortodoxe: liturghiile Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Vasile cel Mare și a Darurilor înainte sfințite, alături de slujba parastasului (pomenirea morților), molitfa (rugăciunea) de iertare a păcatelor etc.

Frumoasele ornamente, frontispicii și letrine roșii și negre care împodobesc această rară tipăritură sunt inspirate din tradiția manuscriselor școlii lui Gavriil Uric de la Mănăstirea Neamț.

Tipograful Macarie

Macarie era deja familiarizat în arta tiparului, tipărind la Cetinie (capitala Muntenegrului), cu susținerea principelui Gheorghe Cernoievici, după ce se inițiase într‑o tipografie la Veneția.

Pentru că la 1496 Muntenegru a fost ocupat de turci, Macarie a trecut în Țara Românească, unde principele român Radu cel Mare (1495‑1508) i‑a pus la dispoziție o tipografie pe care, se presupune, ar fi achiziționat‑o tot de la Veneția.

Această tipografie a fost instalată la Mănăstirea Dealu, reper cultural‑duhovnicesc cel mai apropiat de capitala țării.

Așadar, prima tipografie avea să funcționeze, în peisajul românesc, la Dealu, iar din teascurile ei, pe lângă Liturghierul de la 1508, au ieșit, pe rând, un Octoih la 1510 și un Tetraevanghel la 1512 (detalii aici).

Foto credit: Biblioteca Metropolitană București

Sursa: Basilica.ro