Centrul de patrimoniu al Patriarhiei Române şi-a sărbătorit ocrotitorul

Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu a fost unul dintre cei mai însemnaţi domnitori, care a avut o contribuţie imensă asupra culturii româneşti. Aceasta este motivaţia pentru care Centrul de conservare şi promovare a patrimoniului cultural-religios al Patriarhiei Române îl are drept ocrotitor. Cu această ocazie,  pe 16 august 2011, la ora 12:00, a fost oficiată slujba de Te Deum.

Recent, centrul a iniţiat primul curs de formare a specialiştilor în domeniul conservării patrimoniului cultural-religios. "În luna iunie s-a încheiat un curs de formare a specialiştilor în domeniul conservării patrimoniului cultural-religios, la care au participat 28 de cursanţi şi tot atâţia absolvenţi care au obţinut certificatul de competenţă de conservator de bunuri culturale.

Aceste persoane fac parte din prima promoţie de specialişti în domeniul ocrotirii patrimoniului cultural deţinut de Biserica Ortodoxă Română. Tot în luna iunie am iniţiat acelaşi curs, însă de data aceasta pentru patrimoniul deţinut de unităţile de cult din Moldova, sub înaltul patronaj al Înalt Preasfinţitului Mitropolit Teofan. Cursul a fost organizat la Iaşi, cu un număr de 32 de participanţi de la principalele lăcaşuri de cult din Moldova deţinătoare de patrimoniu. De asemenea, am început a desfăşura cursuri şi pentru specializarea personalului din muzeele de stat, precum de la Muzeul Judeţean de Istorie din Braşov, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă din Brăila. În continuare, vom fi deschişi către orice fel de solicitări din partea muzeelor, solicitări care pe noi ne onorează şi care arată că ceea ce facem este un lucru bun", a precizat profesorul Victor Simion, din cadrul Centrului de conservare şi promovare a patrimoniului cultural-religios al Patriarhiei Române.

Muzeografi şi ghizi mai pregătiţi

Centrul face parte din Sectorul patrimoniul cultural al Patriarhiei Române. El a fost înfiinţat în anul 2007 cu scopul de a organiza programe de formare profesională pentru personalul laic sau eclesial care administrează, gestionează, protejează, cercetează şi pune în valoare bunuri din patrimoniul cultural naţional, indiferent de deţinător. Centrul "Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu" este acreditat, iar certificatele pe care le eliberează au recunoaştere naţională.

Personalul Centrului de conservare şi promovare a patrimoniului cultural-religios al Patriarhiei Române organizează cursuri în domeniul muzeologiei, conservării preventive, cursuri pentru gestionari-custozi, ghizi pentru obiective culturale, restaurator bunuri culturale, pedagogie muzeală, bibliotecari, arhivari - documentarişti, evidenţa ştiinţifică a patrimoniului, relaţii publice şi comunicare, contabilitate primară, evidenţa informatizată a patrimoniului, precum şi alte programe la cerere. Cursurile sunt susţinute de cadre universitare, experţi în domeniu, muzeografi, directori de muzee sau de institute de cercetare.

Se vor înfiinţa filiale la unele mănăstiri

Aceste cursuri sunt organizate de către Patriarhia Română deoarece Biserica Ortodoxă Română deţine un patrimoniu cultural-religios imens, iar viitorii specialişti, în pregătirea lor, trebuie să ţină cont de anumite rigori bisericeşti.

În acest an, pe lângă programele de formare şi perfecţionare a personalului de specialitate, vor fi elaborate proiecte noi, dar şi activităţi muzeal-expoziţionale. Vor fi organizate, printre altele, un curs pentru ghizi de monument istoric, pentru bibliotecari, arhivari, dar şi cursuri de operare computer. "Suntem în faza de desfăşurare a unui contract de colaborare cu firma Computer Land din Bucureşti, care are legături cu un institut de cercetări în domeniul patrimoniului din Italia, care s-a oferit să finanţeze şi să doteze o parte din activităţile centrului nostru, şi anume suportarea integrală a cheltuielilor pentru formarea unei serii de specialişti în domeniul conservării, serii pe care le vom organiza la Bucureşti, în luna octombrie. Pentru cursanţii noştri, această firmă ne va ajuta să tipărim cursul de muzeologie generală, care are 500 de pagini, în 500 de exemplare, pe care le vom oferi gratuit. În acelaşi contract de colaborare este stipulată înfiinţarea de filiale naţionale pentru formarea de specialişti în domeniul restaurării şi conservării patrimoniului, noi fiind centrul-pilot. Filiale vor fi la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, cu patrimoniu specific icoane pe lemn şi sticlă pentru zona Transilvaniei, Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea, cu patrimoniu specific în broderii, ţesături, materiale textile pentru zona de vest a ţării, pentru zona Olteniei, Mănăstirea "Bistriţa" din judeţul Vâlcea, unde existând deja ateliere şi spaţii, se vor dota cu aparatura necesară pentru restaurare, conservare icoane pe lemn, aici fiind o zonă foarte bogată în patrimoniu şi, nu în ultimul rând, Galaţi, pentru zona Moldovei. Acest parteneriat va aduce specialişti în diverse domenii ale patrimoniului cultural: arhitectură, pictură, sculptură, restaurare, care vor veni să susţină şi cursuri de specialitate în aceste filiale ale centrului nostru, ce va deveni un fel de institut care va patrona aceste filiale", a mai menţionat profesorul Victor Simion.

La aceste filiale se vor organiza programe şi cursuri pentru pregătirea personalului de specialitate, deoarece există o mare criză de specialişti.

Laboratoare pentru restaurarea bunurilor cultural-religioase

Centrul pentru patrimoniu "Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu" are în componenţa sa birouri pentru personalul centrului, patru săli în stil neoromânesc unde se desfăşoară diferite cursuri, precum de iniţiere în utilizarea calculatorului şi evidenţa computerizată a patrimoniului, cursuri de muzeograf, de gestionar custode, de conservatori de evidenţă a patrimoniului. De asemenea, la mansardă este amenajat un laborator de restaurare carte veche-document şi legătorie, recent autorizat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, şi laboratorul de pictură, unde îşi pot desfăşura practica monahii sau studenţii de la Facultatea de Teologie, Secţia artă sacră", a explicat Gabriel Pletea, inspector eparhial.

Centrul "Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu" a fost inaugurat anul trecut, la sărbătoarea Cuviosului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor. Centrul se află pe strada Maria Rosseti nr. 63, în fosta casă de pensii a Patriarhiei Române.

Sursa: ziarullumina.ro