Continuarea cooperării şi solidarităţii interortodoxe

La Reşedinţa patriarhală, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, l-a primit, în data de 30 august 2011, în vizită pe Excelenţa Sa domnul Spyros Attas, ambasadorul Republicii Cipru la Bucureşti, la încheierea misiunii diplomatice în România.

Excelenţa Sa a dorit să mulţumească pentru sprijinul şi prietenia poporului român şi a Bisericii Ortodoxe Române manifestate faţă de poporul cipriot, cu speranţa continuării şi intensificării cooperării dintre cele două popoare ortodoxe.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat bunele relaţii tradiţionale dintre cele două popoare cu o bogată şi îndelungată tradiţie creştină, exprimându-şi speranţa că domnul ambasador va continua să promoveze legăturile culturale şi religioase dintre cele două ţări, inclusiv prin organizarea de pelerinaje la mănăstirile din Cipru şi România.

În cadrul discuţiilor, au fost abordate teme referitoare la provocările existente în societatea contemporană şi la efortul care trebuie întreprins pentru rezolvarea unor probleme sociale urgente, ca secularizarea, migraţia, abandonul şcolar etc., precum şi la situaţia locuitorilor şi a patrimoniului cultural spiritual din nordul Ciprului. În numele clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a reafirmat solidaritatea cu poporul cipriot, în speranţa soluţionării problemelor cu care se confruntă acesta, prin protejarea patrimoniului creştin-ortodox din această regiune, care constituie un simbol al identităţii naţionale şi spirituale cipriote. (Biroul de presă al Patriarhiei Române)

Eforturi comune pentru întărirea relaţiilor spirituale dintre România şi Cipru

La finalul vizitei la Patriarhia Română, Excelenţa Sa domnul Spyros Attas, ambasadorul Republicii Cipru la Bucureşti, ne-a vorbit despre scopul întâlnirii cu Patriarhul României şi despre intenţiile de consolidare şi promovare a relaţiilor dintre cele două ţări, de pe noua poziţie politică pe care o va ocupa în Cipru. "Am avut bucuria şi în acelaşi timp tristeţea de a-mi prezenta Preafericitului Părinte Patriarh Daniel omagiile şi mulţumirile pentru relaţiile dintre Patriarhia Română şi Ambasada Ciprului la Bucureşti, la încheierea misiunii mele în România. În cadrul întâlnirii, am discutat în special despre importanţa întăririi relaţiilor spirituale şi culturale dintre România şi Cipru. În acelaşi timp, Preafericirea Sa şi-a arătat disponibilitatea de a sprijini eforturile pentru reunificare şi pentru păstrarea identităţii spirituale şi culturale a Ciprului. În ceea ce mă priveşte, m-am angajat să sprijin, din noua poziţie oficială pe care o voi avea în Cipru, dezvoltarea şi întărirea relaţiilor dintre Cipru şi România, mai ales în ceea ce priveşte dimensiunea religioasă", a declarat Excelenţa Sa domnul Spyros Attas.

Sursa: ziarullumina.ro