Marţi, 2 Iulie 2019
Parohia Cărămidarii de Sus - Grozăvești, Protoieria Sector VI Capitală, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de restaurare a catapetesmei la biserica parohială. Licitația va avea loc în data de 19 iulie 2019 ora 12.00, în biserica parohială. Specialiștii restauratori interesați pot prezenta parohiei ofertele de execuție, însoțite de CV și portofoliul de lucrări până în data de 18 iulie 2019. Date de contact : Preot paroh Văduva Ionuț Bogdan , tel: 0744589956, email: ionutvaduva_vib yahoo.com
Joi, 20 Iunie 2019
Parohia „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” situată în satul Inotești, comuna Colceag, jud. Prahova, Protoieria Urlați, organizează licitație pentru realizarea lucrării de pictură bisericească din nou, tehnica frescă, suprafața de pictat fiind de aproximativ 600 mp, la data de 07.07.2019, ora 11.00, la sediul Parohiei. Pictorii bisericeşti autorizaţi (categoria I și a II-a) pot prezenta (la sediul parohiei sau prin e-mail) ofertele de execuţie, însoţite de portofoliul cu lucrări, până la data de 06.07.2019. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la preotul
Miercuri, 5 Iunie 2019
Parohia Dichiu-Tirchilești, Protopopiatul Sector II Capitală, organizează în data de 19 iunie 2019, ora 10, licitație pentru atribuirea lucrărilor de conservare - restaurare a iconostasului și mobilierului bisericesc policrom: tetrapod, icoane cu ancadrament și icoane individuale. Ofertele de execuție,însoțite de portofoliu de lucrări, pot fi depuse în data de 18 iunie 2019, la sediul parohiei din Strada Icoanei, nr.72, sector 2, București, sau transmise prin email: dichiu protopopiatul2capitala.ro Informații suplimentare se pot obține la telefon 0723.691.374, Preot paroh Pr. Constantin
Luni, 22 Aprilie 2019
Parohia „Popa Rusu”, Protoieria Sector II Capitală, situată în Str. Popa Rusu, nr. 15, sector 2, București, organizează în data de 19 mai 2019, orele 13.00, la sediul parohiei, licitaţie pentru adjudecarea lucrărilor de pictură murală din nou în tehnica frescă (aproximativ 800 mp). Pictorii bisericești de categoria I și a II-a pot prezenta parohiei ofertele de execuţie însoţite de CV-ul şi portofoliul de lucrări, până în data de 17 mai 2019. Date de contact: preot paroh: Gheorghiță Burlănescu, tel.