PF Daniel despre popularitatea Sfântului Ilie. Doi patriarhi ai României au primit la botez acest nume

Patriarhul Daniel a slujit de Sfântul Ilie, ziua numelui de botez al Preafericirii Sale (Dan-Ilie), la Paraclisul Reședinței Patriarhale ocrotit de același sfânt. El a subliniat că primul patriarh al României a avut la naștere tot numele de Ilie.

„Am oficiat aici Sfânta Liturghie pentru că unul din hramurile acestui paraclis al Reședinței Patriarhale este închinat Sfântului Proroc Ilie, dar și pentru că această clădire a fost construită în timpul vrednicului patriarh Elie Miron Cristea, primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române”.

„Primul patriarh avea numele de Miron, dar prin botez avea numele de Ilie. De aceea, se semna Elie Miron Cristea”, a afirmat Preafericirea Sa.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a felicitat pe cei care își serbează onomastica în ziua de 20 iulie. „Le dorim Ani mulți cu sănătate, ajutor de la Dumnezeu în păstrarea credinței și în săvârșirea faptelor bune”.

Iar pentru toți ceilalți s-a rugat să primească „ajutorul Sfântului Ilie, multă întărire în credință și bucurie în viață”.

Sf. Ilie Tesviteanul

Patriarhul a schițat portretul duhovnicesc al Sfântului Ilie, unul dintre cei mai mari proroci ai Vechiului Testament.

„În prezentarea Sfintei Scripturi, Sfântul Ilie este, mai întâi de toate, un om al postului, al rugăciunii și al înfrânării. De aceea, a fost considerat un prototip sau o icoană a asceților și monahilor de mai târziu.

„În al doilea rând, vedem că este apărător al dreptei credințe în vremuri de rătăcire când poporul împreună cu regele Ahab și regina Isabela s-au îndepărtat de la credința strămoșească a poporului evreu și au început să se închine la idoli, la zeii păgâni”.

„În al treilea rând, sfântul este un ocrotitor al văduvelor și al orfanilor, după cum a arătat în Sarepta Sidonului când a hrănit în timp de secetă pe văduva care l-a primit în gazdă și pe copilul ei”.

”Nu a scris nicio carte

Patriarhul a subliniat că deși Sfântul Ilie nu a scris nicio carte, viața și faptele sale sfinte au avut un caracter profetic, cu trimitere la Taina lui Hristos.

„Când a cerut ca Dumnezeu să trimită foc din cer peste carnea pusă pe altarul de jertfă și a fost ascultat, focul din cer care a mistuit jertfa a fost o prefigurare a Duhului Sfânt Care Se va pogorî peste pâine și vin la Sfânta Euharistie și ele vor deveni Trupul și Sângele Domnului”.

„Faptul că Ilie, în timpul prigoanei, a fost hrănit aproape de pârâul Cherit cu pâine și carne de corbi era o prefigurare a Sfintei Euharistii. De aceea, în icoanele bizantine pâinea adusă de corbi în plisc este pictată sub formă de prescură”.

„Ridicarea Sfântului Ilie la cer de Dumnezeu printr-un car de foc tras de cai de foc era o preînchipuire a Înălțării Domnului. Pentru că această ridicare a lui Ilie cu un car de foc la cer pe când i-a dat mantia sa prorocului Elisei era o prefigurare profetică a faptului că Mântuitorul Iisus Hristos Care S-a botezat la începutul activității Sale în Iordan S-a înălțat apoi la sfârșitul activității sale mesianice la ceruri”.

Un sfânt popular

În România, Sfântul Proroc Ilie este un sfânt popular. Ziua sa de cinstire este și Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene, a precizat Părintele Patriarh.

De asemenea, „Sfântul Ilie este chemat în rugăciuni atunci când este secetă prea mare ca să trimită ploaie și chemat în rugăciuni și când sunt ploi prea multe ca să le oprească. Din acest motiv, el este considerat și ocrotitorul recoltelor”.

Pentru toate acestea, poporul român îl cinstește cu multă evlavie ca „apărător al dreptei credințe, rugător, ajutător al săracilor, vindecător de boli și om al dreptății, mustrător al celor care greșesc și asupresc pe semenii lor”.

„Sfântul Ilie ne îndeamnă și pe noi azi prin pilda vieții sale să păstrăm dreapta credință în vremuri de rătăcire, să ajutăm pe cei mai neajutorați, mai săraci, neputincioși. Arătăm prin aceasta milostivirea lui Dumnezeu lucrătoare în sufletele noastre”.

„El este un sfânt care va veni la sfârșitul veacurilor să anunțe venirea a doua a lui Hristos”, a spus Patriarhul României.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române aniversează în 22 iulie 2021, la două zile distanță de ziua numelui de botez, împlinirea a 70 de ani. Programul evenimentelor, aici.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu

Sursa: Basilica.ro