Mănăstirile ortodoxe – oglinzi ale transfigurării omului și universului
Sâmbătă, 5 Aprilie 2014
Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române rostit cu prilejul lansării primului volum al lucrării Monahismul Ortodox Românesc. Istorie, contribuții și repertorizare, realizat de Patriarhia Română în colaborare cu Academia Română (Aula Academiei Române, București, 4 aprilie 2014): Domnule Președinte al Academiei Române, Onorat prezidiu, Înaltpreasfinţia Voastră, Doamnelor și Domnilor Academicieni, Distins auditoriu, Vocația Bisericii ca spațiu pascal, de trecere, între crucea pământului și slava cerului este aceea de a transfigura materia în lumină, de a preschimba energiile din
POSTUL - LUMINĂTOR AL BOTEZULUI
Miercuri, 5 Martie 2014
Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL rostit după oficierea slujbei Canonului cel Mare, la Catedrala Patriarhală, luni, 03 martie 2014 (revăzut de autor): Postul Sfintelor Paşti este o perioadă de pregătire pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului. De aceea, toată această perioadă a fost numită, uneori, şi urcuş interior spre Înviere. Nu este vorba de un urcuş spaţial, ci este vorba de un urcuş interior, spiritual, de o ridicare a noastră din starea de păcat în starea de pocăinţă, de împăcare
CINSTITORI AI SFINŢILOR ŞI SLUJITORI AI SEMENILOR
Marţi, 11 Februarie 2014
Sinteza activităţilor Bisericii Ortodoxe Române în anul 2013 Activitatea internă şi externă a Bisericii Ortodoxe Române în anul 2013, proclamat în Patriarhia Română „An omagial al Sfinţilor Împărați Constantin și Elena” și „An comemorativ Părintele Dumitru Stăniloae” este sintetizată şi prezentată din punct de vedere pastoral-liturgic, cultural-misionar şi social-filantropic. ACTIVITATEA PASTORAL–LITURGICĂ Printre evenimentele importante din viaţa Bisericii Ortodoxe Române în anul 2013, din punct de vedere pastoral-liturgic, evocăm: manifestările din cadrul „Anului omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena” și
Eforturi constante pentru susţinerea misiunii Bisericii
Sâmbătă, 1 Februarie 2014
Raport sinteză privind activitatea Centrului eparhial în anul 2013: În anul 2013, activitatea Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor s-a desfăşurat în cadrul celor 9 protopopiate, care totalizează un număr de 697 parohii (313 urbane şi 384 rurale), 41 filii şi 110 paraclise. La acestea se adaugă un număr de 43 de unităţi monahale şi 543 de cimitire. Numărul total al credincioşilor ortodocşi din Capitală şi judeţele Ilfov şi Prahova este de 2.657.718, potrivit recensământului din anul 2011. Numărul de angajaţi
O făclie de înviere şi speranţă - Şcoala Gimnazială „Sfinţii Trei Ierarhi” din Bucureşti
Vineri, 31 Ianuarie 2014
Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, rostit cu ocazia serbării organizate întru cinstirea Sfinţilor Trei Ierarhi de la Şcoala Gimnazială „Sfinţii Trei Ierarhi” din Bucureşti, în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei, joi, 30 ianuarie 2014: Şcoala „Sfinţii Trei Ierarhi” – prima şcoală ortodoxă pentru ciclul primar şi gimnazial din Arhiepiscopia Bucureştilor – ne împărtăşeşte astăzi bucuria de a-i sărbători, în mod deosebit, printr-un program artistic şi o expoziţie tematică, pe ocrotitorii ei: Sfinţii Vasile cel Mare
Aniversăm un act de dreptate şi demnitate naţională - „155 de ani de la Unirea Principatelor Române”
Vineri, 24 Ianuarie 2014
Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu ocazia aniversării a 155 de ani de la Unirea Principatelor Române, Palatul Patriarhiei, vineri, 24 ianuarie 2014: Astăzi, la aniversarea a 155 de ani de la Unirea Principatelor Române, în acest Palat al Patriarhiei ne aflăm de fapt pe locul fostei clădiri a Mitropoliei Ţării Româneşti, unde s-au desfăşurat lucrările Adunării elective, care a ales la 24 ianuarie 1859 pe Domnitorul Moldovei, Alexandru Ioan Cuza, şi Domnitor al Ţării Româneşti
Unitatea Bisericii – dar al lui Dumnezeu şi responsabilitate a creştinilor
Vineri, 24 Ianuarie 2014
Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresat cu ocazia Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, 18-25 ianuarie 2014: Iubiţi fraţi şi surori în Domnul, Cuvintele Sfântului Apostol Pavel adresate corintenilor „Oare s-a împărţit Hristos?” (1 Corinteni 1, 13), care constituie tema de reflecţie a Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, din anul 2014, au o profundă semnificaţie teologică, din perspectiva eclesiologiei creştine. Biserica lui Hristos este Biserică slăvită, sfântă şi fără de prihană (cf. Efeseni 5, 27), curăţită şi sfinţită prin
Sfântul Antonie cel Mare - dascăl al pocăinţei, al luptei şi al biruinţei duhovniceşti
Joi, 16 Ianuarie 2014
Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, rostit după slujba Vecerniei în biserica parohiei Sfântul Antonie cel Mare – Curtea Veche, Bucureşti, cu ocazia hramului, joi, 16 ianuarie 2014: În Anul omagial al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii (2014), se cuvine să vedem în viaţa şi cuvintele Sfântului Antonie cel Mare pilda unui mare dascăl al pocăinţei, al luptei şi al biruinţei duhovniceşti. Sfântul Antonie cel Mare (251-356), pomenit, atât de Biserica Ortodoxă, cât şi de Biserica Romano-Catolică
EMINESCU ŞI BISERICA
Miercuri, 15 Ianuarie 2014
Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat în cadrul Adunării Generale a Academiei Române, cu prilejul Zilei culturii naţionale, ziua de naştere a poetului naţional Mihai Eminescu, 15 ianuarie 2014: Ziua de naştere a marelui poet naţional al românilor, Mihai Eminescu, care şi-a iubit deopotrivă ţara şi credinţa strămoşească, trebuie cinstită şi ca Zi a culturii naţionale. În şedinţa de lucru din 28 februarie 2013 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca Ziua Culturii Naţionale să
Mulţumirea sau recunoştinţa – cea mai înaltă demnitate a omului
Miercuri, 1 Ianuarie 2014
Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, rostit la slujba săvârşită în noaptea trecerii dintre ani (2013-2014), la Catedrala patriarhală: Cu ajutorul lui Dumnezeu la trecerea în anul nou, 2014, am mulţumit Lui pentru binefacerile primite de la El în anul 2013 şi ne-am rugat să ne învrednicească să sporim în dreapta credinţă, în dragostea către El şi cea către aproapele şi întru toate faptele bune (Rugăciunea de mulţumire din cadrul Slujbei trecerii dintre ani). Slujba pe care am