A apărut primul volum din „Cronica Mitropoliților Țării Românești”

Primul volum din „Cronica Mitropoliților Țării Românești” a fost publicat recent la Editura Basilica a Patriarhiei Române.

Publicația reprezintă o lucrare enciclopedică semnată de Arhimandritul Paisie Sebastian Teodorescu în care sunt prezentați Mitropoliții Țării Românești cu ajutorul imaginilor și documentelor de arhivă.

„Elaborarea și publicarea unei monografii a Mitropoliților Țării Românești, în pregătirea momentului aniversar împlinirii a 100 de ani de la ridicarea la rangul de Patriarhie și a 140 de ani de la recunoașterea oficială a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (1885 – 2025) este o necesitate din punct de vedere documentar și misionar, precum și un omagiu adus vredniciei și înțelepciuni Mitropoliților Ungrovlahiei, care, împreună cu alți ierarhi, cu clerul și poporul din Țările Române, au trăit mult în timp și au transmis Evanghelia și iubirea lui Hristos”, a notat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în prefața cărții.

Volumul de față tratează viața și activitatea Mitropoliților Ungrovlahiei de la întemeierea ei până la sfârșitul secolului al 17-lea.

Arhim. Paisie notează în Argumentul lucrării că a utilizat „un număr de 360 de imagini și peste 500 de trimiteri bibliografice din documente de arhivă, lucrări de referință, articole și studii de specialitate”.

Cronica Mitropoliților Țării Românești ne ajută să redescoperim prin date, documente și prin forța sugestivă a imaginilor, rolul mitropoliților Țării Românești la păstrarea și transmiterea credinței și identității poporului român, cât şi contribuția activă a Bisericii Ortodoxe Române la realizarea marilor deziderate ca libertatea şi unitatea națională a poporului român”, a declarat Părintele Paisie pentru Basilica.ro.

Arhimandritul Paisie Teodorescu a mai spus că „este o provocare să condensezi atâtea secole de istorie în doar câteva sute de pagini! În mod evident, în astfel de situații ești forțat să alegi ce anume evidențiezi sau dezvolți și ce anume treci cu vederea. Am căutat, însă, ca abordarea fiecărui capitol, a fiecărui mitropolit, să fie unitară și nefragmentată”.

„Cronica Mitropoliților Țării Românești” a fost împărțită în două volume pentru a fi mai ușor de utilizat.

Cartea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești: cartibisericesti.ro, prin comandă la tipografiaatpatriarhia.ro, edituraatpatriarhia.ro sau la numărul de telefon 0722328939.