Dicționarul de termeni și nume iudaice a fost publicat recent la Editura Basilica a Patriarhiei Române. Volumul este de o importanță deosebită pentru studiul fenomenului religios iudaic.

Volumul conține 392 de termeni analizați din perspectivă teologică, filologică, filosofică, iconografică și istorică de Preotul Nicolae Achimescu, profesor la facultățile de teologie din București și Iași.

În explicațiile termenilor sunt tratate curente culturale și religioase iudaice, grupări iudaice, personalități biblice și culturale importante din întreaga istorie a iudaismului (autori mistici, cabaliști, rabini și talmudiști), precum și sărbători iudaice.

„Importanța dicționarului este dată de actualitatea unui asemenea demers enciclopedic. În zilele noastre, posibilitatea de a realiza pelerinaje la Locurile Sfinte creștine din Israel a dus la creșterea interesului pentru înțelegerea modului de viață religios iudaic și la intensificarea eforturilor făcute de comunitatea tradițională cu scopul de a-și menține specificul religios în fața asaltului secularizării”, a notat Preotul asistent universitar Valentin Ilie, în prefața volumului.

„Prin enumerarea și tratarea termenilor, dicționarul realizează o radiografie a inepuizabilei energii religioase a tradiției iudaice, a cărei contribuție la îmbogățirea vieții religioase și culturii universale este incontestabilă”.

Dicționarul pot fi achiziționate prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești: cartibisericesti.ro, prin comandă la tipografiaatpatriarhia.ro, edituraatpatriarhia.ro sau la numărul de telefon 021.335.21.28.