Editura IBMO: Slujbe de înmormântare, parastase și alte rânduieli pentru cei adormiți în Domnul

La Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă (IBMO) a văzut lumina tiparului volumul „Slujbe de înmormântare, parastase și alte rânduieli pentru cei adormiți în Domnul”.

Răsfoiește publicația!

Prefața lucrării este semnată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Purtând grijă de sufletele credincioșilor ei, Biserica se roagă necontenit pentru odihna celor adormiți în Domnul. Aceste sfinte slujbe au fost adunate în colecția mare a Molitfelnicului, numit și Evhologhion sau Evhologhiu, apoi în cărți aparte, numite, la români, Panihida. Volumul de față conține Slujbele de înmormântare, Parastasele și alte rânduieli pentru cei adormiți în Domnul, rânduieli prezentate in extenso, adică fără trimiteri la alte pagini, fapt care facilitează sfințitului slujitor o rugăciune atentă și o celebrare corectă”.

„În acest an, 2021, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române An comemorativ al celor adormiți în Domnul, în care se evidențiază, de asemenea, valoarea liturgică și culturală a cimitirelor, a fost alcătuit acest volum practic de către Departamentul Carte de cult al Editurilor Patriarhiei Române, pentru a veni în sprijinul preoților, monahilor și cântăretilor bisericești, dar și al tuturor credincioșilor conștienți de necesitatea și folosul rugăciunilor pentru cei adormiti în Domnul, rugăciuni izvorâte din credință și din iubirea care este mai tare decât moartea (cf. Cântarea cântărilor 8:6)”, a subliniat Preafericirea Sa.

Volumul de față poate fi poate fi achiziționat prin intermediul site-ului Librăriei Cărților Bisericești, prin comandă la tipografiaatpatriarhia.roedituraatpatriarhia.ro sau la numărul de telefon 021.335.21.28.

Foto credit: Librăria Cărților Bisericești

Sursa: Basilica.ro