Congres Internaţional de Teologie. Timp de două zile participanţii vor discuta despre implicațiile teologice ale icoanelor

Lucrările Congresului Internațional de Teologie Criterii de recunoaștere și evaluare a picturii bizantine (icoană și frescă) au început în această dimineaţă la Palatul Patriarhiei, informează Agenția de știri Basilica.

În cuvântul de deschidere, luni, 22 mai 2017, Preafericirea Sa a rostit un cuvânt în care a apreciat că iconografia ortodoxă este o artă liturgică, bisericească, profund teologică pentru că face vizibilă, prin imagini și culori, învățătura de credință a Bisericii Ortodoxe privind Persoana, viața şi lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos, viaţa şi lucrarea Maicii Domnului, precum şi vieţile sfinților lui Dumnezeu din toate timpurile.

Mai departe, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat că icoanele şi pictura bisericii sunt veşmântul vizual al spaţiului liturgic, sunt parte a vieții liturgice, iar acele icoane care se află în afara lăcașelor de cult, în case, în școli sau alte instituții prelungesc prezența harică a lui Hristos din Biserică în lume şi stabilesc o legătură tainică între «Casa Domnului» şi casa omului.

Cuvântul integral al Părintelui Patriarh poate fi consultat aici.

În continuare, au fost adresate mai multe mesaje de reprezentanții principalelor instituții de stat. Prima prelegere a fost susţinută de Ministrul Culturii și Identității Naționale, Ionuţ Vulpescu, potrivit Radio Trinitas.

Nu pot să nu elogiez eforturile Patriarhiei României, ale tuturor celor care au reprezentat-o şi o reprezintă cu demnitate şi determinare pentru protejarea acestui patrimoniu cultural, parte a patrimoniului cultural universal. Proclamarea de către Patriarhia Română a Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi pictorilor bisericeşti vine ca o continuare a acestui demers coerent şi stăruitor, a spus ministrul.

A urmat mesajul din partea Ministrului Educației Naționale, Pavel Năstase, transmis de Secretarul de Stat Petru Andea. Doresc să felicit organizatorii pentru nivelul acestei manifestări ştiinţifice care a devenit de înalt prestigiu şi vă asigur de întreaga disponibilitate, de colaborare şi dialog a Ministrului educaţiei, a mea personală şi a şcolii româneşti pentru promovarea spiritualităţii creştine ortodoxe.

Din partea Secretariatului de Stat pentru Culte mesajul a fost adresat de Victor Opaschi, secretar de stat. Convingerea mea este că a participa şi a susţine orice efort de prezervare a tezaurului iconografic românesc, de cutivare a artei icoanei, de înţelegere a profunzimilor sale teologice, filosofice, istorice şi artisitice este o obligaţie care trebuie să devin o vocaţie pentru orice instituţie dedicată educaţiei, culturii şi cultelor din România şi pentru fiecare cetăţean al ţării noastre.

Academia Română a fost reprezentată de Președintele Ionel Valentin Vlad care a prezentat o veritabilă lecție de istorie a culturii noționale.

Ca şi Biserica Ortodoxă Română, Academia Română şi-a manifestat de-a lungul anilor rolul fundamental de apărare şi dezvoltare a valorilor spirituale, a limbii, a tradiţiilor şi moştenirii trecutului. Episcopul Melchisedec Ştefănescu o caracteriza ca un centru de lumină şi ştiinţă românească. Academia Română a finalizat în decembrie 2016 strategia de dezvoltare a României pentru următorii 20 de ani, la care membrii Bisericii sunt parteneri, a evidenţiat Acad. Ionel Valentin Vlad.

Ultimul mesaj a fost din partea rectorului Universității din București, Mircea Dumitru, adresat de prorectorul Romiță Iucu. Ne-am propus ca primă universitate a României să susţinem prin toate demersurile posibile această iniţiativă de a avea alături de noi şi în cazul de faţă prin ceea ce facem aici cei de faţă prezenţi ideea de artă, de cultură şi de menţinere a idealului nostru naţional.

Sesiunea festivă de deschidere a lucrărilor Congresului Internațional de Teologie Criterii de recunoaștere și evaluare a picturii bizantine (icoană și frescă) a fost încheiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel care a anunțat că Sfântul Sinod îl va canoniza pe marele pictor Pârvu Mutu.