Părintele Patriarh: Sufletul omului are o valoare infinită – nu se poate compara cu nimic din lumea aceasta

Părintele Patriarh Daniel a transmis duminica aceasta că Mântuitorul Iisus Hristos cunoaşte că sufletul omului are o valoare infinită care nu se poate compara cu nimic din lumea aceasta: nici cu preţul animalelor, nici cu cel al obiectelor, indiferent cât de multe şi de scumpe ar fi acestea.

Cuvântul din 22 octombrie 2017 a fost rostit în Paraclisul Sfântul Grigorie Luminătorul din Reşedinţa Patriarhală, iar tema omiliei a fost concentrată pe minunea Vindecării demonizatului din ţinutul Gherghesenilor, relatată în textul biblic al Duminicii a 23-a după Rusalii, informează basilica.ro.

Încă de la început, Patriarhul a explicat că uneori Dumnezeu îngăduie suferinţa pentru a ne apropia mai mult de El, iar în această purtare de grijă Dumnezeu nu simte o plăcere în a ne pedepsi, ci foloseşte mijloace mai aspre pentru a ne chema spre El, spre viaţa duhovnicească, spre mântuire.

Medicamentele prescrise de doctor în cazul unei boli nu sunt mereu cele mai dulci, ba chiar amare şi neplăcute. La fel şi în cazul suferinţelor, încercărilor, Dumnezeu are un plan cu fiecare persoană în parte şi doreşte să ne îndreptăm spre valorile cereşti, a adăugat Părintele Patriarh Daniel.

Suferinţa e îngăduită ca mijloc de dezlipire sau dezrobire a omului de averile limitate şi trecătoare. Doctorul sufletelor noastre, Iisus Hristos Domnul, îngăduie ca noi să trecem uneori prin suferinţă, prin încercare, prin pagube materiale, ca să nu ne mai legăm prea mult de averile limitate şi trecătoare, ci să-L căutăm pe El, Cel nelimitat şi netrecător (veşnic). 

Ajutorul lui Dumnezeu se dobândeşte prin rugăciune smerită, osteneală şi răbdare multă, a spus PF Daniel

Deşi avea posibilitatea de a-l lua cu Sine pe omul vindecat, la cerere acestuia de a-L urma pe Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos a optat pentru stabilirea celui vindecat în comunitatea din care face parte. De asemenea, i-a trasat şi misiunea de a transmite tuturor binele primit de la Dumnezeu. Raţionamentul este acela că odată plecat din cetatea respectivă, omul vindecat devenea din ce în ce mai puţin cunoscut.

Ca atare, omul vindecat devine un mărturisitor statornic în locul pătimirii şi vindecării lui, pentru a vesti tuturor milostivirea lui Iisus Hristos Domnul, Iubitorul de oameni şi Mântuitorul lumii, a spus Patriarhul.

Prin ajutorul oferit în timpul existenţei pe pământ, Mântuitorul Iisus Hristos ne schimbă viaţa. El doreşte, a continuat Părintele Patriarh, să mărturisim şi celorlalţi cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu. Astfel, Domnul Iisus Hristos ne încredinţează misiunea recunoştinţei faţă de Dumnezeu pentru binefacerile primite de la El.

Prin urmare, una din învăţăturile forte transmise de textul evanghelic duminical este aceea de a-L mărturisi pe Dumnezeu ca fiind milostiv şi binefăcător şi să-I aducem mulţumire prin rugăciune şi prin fapte bune.

La final, Patriarhul a apreciat că omul chinuit cândva de demoni a devenit misionar-mărturisitor şi a ajuns să fie pentru noi un dascăl al recunoştinţei. Prin urmare, Iisus ne cere să fim misionari-mărturisitori acolo unde ne aflăm, să binevestim iubirea Lui şi să spunem tuturor cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu.

Duminica trecută, Părintele Patriarh Daniel a oferit un răspuns celor care caută fericirea.

Foto credit: Ziarul Lumina