Patriarhul Daniel: Lucrarea filantropică a Bisericii își are originea din Evanghelia iubirii milostive a lui Hristos

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat în cadrul omiliei rostite în duminica a 8-a după Rusalii că omul trebuie să mulțumească lui Dumnezeu pentru darurile primite și să ajute, la rândul lui, pe cei aflați în nevoi.

În paraclisul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, duminică, 30 iulie 2017, Patriarhul României a expus un cuvânt de învățătură în care a explicat înțelesul duhovnicesc al Evangheliei citite la Sfânta Liturghie, informează basilica.ro.

Preafericirea Sa a explicat că învățătura centrală a evangheliei este aceea că omul trebuie să își hrănească mai întâi sufletul și apoi trupul. Prin urmare, mai întâi trebuie să ne hrănim sufletul cu ascultarea cuvântului lui Dumnezeu și să cerem de la Hristos vindecarea sufletească și trupească.

Din acest motiv Biserica Ortodoxă a rânduit să postim, adică să nu mâncăm și să nu bem, înainte de a participa la Sfânta Liturghie pentru ca mai întâi să ne hrănim sufletul ascultând cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Evanghelie și mai apoi să ne împărtășim cu Hristos Domnul din Sfânta Euharistie, spune Patriarhul României.

Aducând o completare celor spuse, Preafericirea Sa a specificat faptul că Mântuitorul Iisus Hristos distinge, dar nu desparte hrana duhovnicească de hrana trupească. El dă întâietate hranei sufletești, dar nu uită că omul este și trup care nu trebuie disprețuit, ci îngrijit.

Tâlcuind mai departe textul evanghelic citit la Sfânta Liturghie, Patriarhul României a vorbit despre înțelesul cel duhovnicesc al exemplului de milostenie oferit de Mântuitorul Hristos prin minunea înmulțirii celor 5 pâini și ai celor doi pești.

Preafericirea Sa a menționat faptul că lucrarea social filantropică a Bisericii s-a dezvoltat din Evanghelia iubirii milostive a lui Hristos și din Sfânta Liturghie Euharistică. Evidențiind mai în concret această misiune a Bisericii, Patriarhul Daniel a spus că primii creștini obișnuiau să aducă în dar la biserică, spre binecuvântare, pe lângă prescurile pentru Euharistie și alimente sau îmbrăcăminte pentru cei săraci. Așa s-a dezvoltat o dată cu Liturghia Euharistică și filantropia socială a Bisericii.

Orice dar pe care îl aducem la biserică, la Hristos, oricât de mic sau de puțin ar fi acesta când este binecuvântat de Hristos devine o bucurie mare pentru mulți oameni, precizează Patriarhul Daniel.

În continuare, Părintele Patriarh a vorbit despre modul în care omul trebuie să chivernisească darurile pe care Dumnezeu i  le-a dăruit. Acestea au fost date omului spre binecuvântare și comuniune în comunitatea și în societatea în care se află.

Pâinea care prisosește nu trebuie aruncată sau risipită și neglijată. Ea trebuie adunată, păstrată și folosită în mod deplin sau chibzuit. Evanghelia ne învață să fim iconomi și cuviincioși. Să prețuim darul lui Dumnezeu chiar și când avem daruri materiale, a spus Părintele Patriarh Daniel.

Continuând cuvântul, Patriarhul României a îndemnat credincioșii ca locul din natură sau spațiul care este folosit de om să fie lăsat curat și frumos. Nu murdărit sau urâțit cu resturi de alimente aruncate pe jos și părăsite. Părintele Patriarh a subliniat că și în relația cu materia omul trebuie să aibă o atitudine spirituală, rațională și responsabilă.

La finalul omiliei rostite, Patriarhul Daniel a spus că mai întâi trebuie să ne hrănim sufletul cu daruri duhovnicești și apoi și trupul. Să cerem vindecare și iertare de păcate. De asemenea, să ajutăm pe toți cei care se află în dificultate ca astfel să ne asemănăm cu Dumnezeu cel milostiv.

© ZL