Eforturi constante pentru susţinerea misiunii Bisericii
Sâmbătă, 1 Februarie 2014
Raport sinteză privind activitatea Centrului eparhial în anul 2013: În anul 2013, activitatea Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor s-a desfăşurat în cadrul celor 9 protopopiate, care totalizează un număr de 697 parohii (313 urbane şi 384 rurale), 41 filii şi 110 paraclise. La acestea se adaugă un număr de 43 de unităţi monahale şi 543 de cimitire. Numărul total al credincioşilor ortodocşi din Capitală şi judeţele Ilfov şi Prahova este de 2.657.718, potrivit recensământului din anul 2011. Numărul de angajaţi
O făclie de înviere şi speranţă - Şcoala Gimnazială „Sfinţii Trei Ierarhi” din Bucureşti
Vineri, 31 Ianuarie 2014
Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, rostit cu ocazia serbării organizate întru cinstirea Sfinţilor Trei Ierarhi de la Şcoala Gimnazială „Sfinţii Trei Ierarhi” din Bucureşti, în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei, joi, 30 ianuarie 2014: Şcoala „Sfinţii Trei Ierarhi” – prima şcoală ortodoxă pentru ciclul primar şi gimnazial din Arhiepiscopia Bucureştilor – ne împărtăşeşte astăzi bucuria de a-i sărbători, în mod deosebit, printr-un program artistic şi o expoziţie tematică, pe ocrotitorii ei: Sfinţii Vasile cel Mare
Aniversăm un act de dreptate şi demnitate naţională - „155 de ani de la Unirea Principatelor Române”
Vineri, 24 Ianuarie 2014
Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu ocazia aniversării a 155 de ani de la Unirea Principatelor Române, Palatul Patriarhiei, vineri, 24 ianuarie 2014: Astăzi, la aniversarea a 155 de ani de la Unirea Principatelor Române, în acest Palat al Patriarhiei ne aflăm de fapt pe locul fostei clădiri a Mitropoliei Ţării Româneşti, unde s-au desfăşurat lucrările Adunării elective, care a ales la 24 ianuarie 1859 pe Domnitorul Moldovei, Alexandru Ioan Cuza, şi Domnitor al Ţării Româneşti
Unitatea Bisericii – dar al lui Dumnezeu şi responsabilitate a creştinilor
Vineri, 24 Ianuarie 2014
Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresat cu ocazia Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, 18-25 ianuarie 2014: Iubiţi fraţi şi surori în Domnul, Cuvintele Sfântului Apostol Pavel adresate corintenilor „Oare s-a împărţit Hristos?” (1 Corinteni 1, 13), care constituie tema de reflecţie a Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, din anul 2014, au o profundă semnificaţie teologică, din perspectiva eclesiologiei creştine. Biserica lui Hristos este Biserică slăvită, sfântă şi fără de prihană (cf. Efeseni 5, 27), curăţită şi sfinţită prin
Sfântul Antonie cel Mare - dascăl al pocăinţei, al luptei şi al biruinţei duhovniceşti
Joi, 16 Ianuarie 2014
Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, rostit după slujba Vecerniei în biserica parohiei Sfântul Antonie cel Mare – Curtea Veche, Bucureşti, cu ocazia hramului, joi, 16 ianuarie 2014: În Anul omagial al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii (2014), se cuvine să vedem în viaţa şi cuvintele Sfântului Antonie cel Mare pilda unui mare dascăl al pocăinţei, al luptei şi al biruinţei duhovniceşti. Sfântul Antonie cel Mare (251-356), pomenit, atât de Biserica Ortodoxă, cât şi de Biserica Romano-Catolică
EMINESCU ŞI BISERICA
Miercuri, 15 Ianuarie 2014
Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat în cadrul Adunării Generale a Academiei Române, cu prilejul Zilei culturii naţionale, ziua de naştere a poetului naţional Mihai Eminescu, 15 ianuarie 2014: Ziua de naştere a marelui poet naţional al românilor, Mihai Eminescu, care şi-a iubit deopotrivă ţara şi credinţa strămoşească, trebuie cinstită şi ca Zi a culturii naţionale. În şedinţa de lucru din 28 februarie 2013 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca Ziua Culturii Naţionale să
Mulţumirea sau recunoştinţa – cea mai înaltă demnitate a omului
Miercuri, 1 Ianuarie 2014
Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, rostit la slujba săvârşită în noaptea trecerii dintre ani (2013-2014), la Catedrala patriarhală: Cu ajutorul lui Dumnezeu la trecerea în anul nou, 2014, am mulţumit Lui pentru binefacerile primite de la El în anul 2013 şi ne-am rugat să ne învrednicească să sporim în dreapta credinţă, în dragostea către El şi cea către aproapele şi întru toate faptele bune (Rugăciunea de mulţumire din cadrul Slujbei trecerii dintre ani). Slujba pe care am
Despre Postul Naşterii Domnului
Duminică, 17 Noiembrie 2013
Postul Naşterii Domnului sau Postul Crăciunului a fost instituit în sec. IV-V, deci mai târziu decât Postul Sfintelor Paşti. Este un post al pocăinţei, dar nu cu aceeaşi intensitate ca Postul Sfintelor Paşti. Nu există în el slujbe speciale cu metanii, nu există un canon de pocăinţă precum Canonul Sfântului Andrei Criteanul pe care îl citim în Postul Sfintelor Paşti. Desigur, orice post ne cheamă la pocăinţă, însă Postul Crăciunului îmbină pocăinţa cu milostenia şi fapta bună, la care ne
Rugăciunea într-o lume secularizată
Luni, 25 Februarie 2013
Întrucât anul 2013 este şi Anul comemorativ al Părintelui Dumitru Stăniloae în şcolile de teologie din Patriarhia Română, considerăm necesar ca, în locul predicilor noastre tematice pe care le-am publicat până acum, să publicăm în fiecare număr al săptămânalului Lumina de Duminică un text teologic tematic din opera Părintelui Stăniloae, care are o anumită afinitate sau legătură teologică şi spirituală cu Evanghelia acelei Duminici, deşi nu se referă direct la aceasta. Acest cuvânt teologic tematic va fi extras din articolele
Grija părintească pentru copii şi tineri
Duminică, 24 Februarie 2013
Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencei): „În vremea aceea a venit Iisus în părţile Tirului şi ale Sidonului. Şi, iată, o femeie cananeeancă, din acele ţinuturi, ieşind, striga, zicând: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de diavol. El însă nu i-a răspuns nici un cuvânt; şi apropiindu-se, ucenicii Lui Îl rugau, zicând: Dă-i drumul, că strigă în urma noastră. Iar El, răspunzând, a zis: Nu sunt trimis decât către