Părintele Patriarh Daniel despre Pr. Constantin Galeriu: Un mărturisitor jertfelnic al Evangheliei şi al idealurilor poporului român

„Un mărturisitor jertfelnic al Evangheliei şi al idealurilor poporului român” este titlul mesajului transmis luni de Părintele Patriarh Daniel cu prilejul simpozionului internaţional dedicat părintelui Constantin Galeriu, organizat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.

Simpozionul  „Părintele Profesor Constantin Galeriu – Predicator harismatic şi preot misionar. Evocare la împlinirea a 100 de ani de la naștere” se va desfăşura între 12-14 noiembrie 2018.

În mesaj, Preafericirea Sa a numit manifestarea academică drept “un act de caldă omagiere a vrednicului slujitor al Mântuitorului Iisus Hristos, de la care păstrăm vii în inimile noastre chipul său luminos, bunătatea sufletească şi slujirea jertfelnică”.

Totodată, Preafericirea Sa l-a caracterizat pe părintele Galeriu drept  „unul dintre cei mai cunoscuți slujitori ai Bisericii de pe întregul cuprins românesc”.

„Personalitatea sa rămâne adânc întipărită în memoria Bisericii şi a ţării, ca părinte de familie, ca preot de parohie şi ca profesor de înaltă conştiinţă pedagogică şi misionară”, a notat Preafericirea Sa în mesajul transmis luni.

Text integral:

Părintele Profesor Constantin Galeriu – mărturisitor jertfelnic al Evangheliei şi al idealurilor poporului român

Simpozionul dedicat comemorării unui secol de la naşterea Părintelui Profesor Constantin Galeriu, organizat în aceste zile de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, în colaborare cu Parohia ,,Sfântul Silvestru” şi cu Asociaţia ,,Părintele Galeriu”, reprezintă un act de caldă omagiere a vrednicului slujitor al Mântuitorului Iisus Hristos, de la care păstrăm vii în inimile noastre chipul său luminos, bunătatea sufletească şi slujirea jertfelnică.

Înzestrat cu nenumărate daruri, cu chipul coborât parcă din vechile icoane, Părintele Constantin Galeriu a fost unul dintre cei mai cunoscuți slujitori ai Bisericii de pe întregul cuprins românesc. Personalitatea sa rămâne adânc întipărită în memoria Bisericii şi a ţării, ca părinte de familie, ca preot de parohie şi ca profesor de înaltă conştiinţă pedagogică şi misionară.

Împreună cu distinsa doamnă preoteasă, Argentina, Părintele Galeriu a crescut şi a educat patru copii, într-o perioadă presărată cu multe greutăţi materiale. Amintim faptul că, după instalarea dictaturii comuniste, Părintele Galeriu a fost permanent urmărit şi supravegheat de autorităţi, fiind chiar întemniţat pentru o vreme.

Ca preot de parohie, Părintele s-a dovedit a fi slujitor cu aleasă vocaţie liturgică şi pastorală, cunoscut mai ales ca predicator talentat. Mesajul de la amvon, profund teologic şi pastoral, era transmis pe înţelesul tuturor, zidind sufleteşte şi pe ascultătorii simpli, dar şi pe intelectualii tot mai numeroşi prezenţi la sfintele slujbe.

Ca profesor de teologie, Părintele Galeriu rămâne în conştiinţa noastră ca educator creştin înţelept, îmbinând armonios erudiţia didactică, tactul pedagogic şi calităţile de om duhovnicesc.

În acelaşi timp, părintele profesor a fost mereu prezent şi în viaţa cetăţii, tainic şi discret în vremea dictaturii, la vedere după evenimentele din decembrie 1989, astfel că „slujba de apostol şi-a făcut-o deplin”, cultivând un dialog permanent viu atât cu teologi, cât şi cu oameni de cultură laică, altfel spus, cu Biserica şi cu societatea, cu vârstnicii şi cu tinerii.

Personalitatea sa dinamică și duhovnicească, fervoarea credinței și dragostea sa pentru Ortodoxie și pentru poporul român trebuie cunoscute şi preţuite, fiind expresia bucuriei unui misionar mărturisitor al Jertfei și Învierii Mântuitorului Iisus Hristos.

Părintele Galeriu punea des accentul pe înviere, ca viață nouă în Hristos, tocmai pentru că a învățat din Sfânta Evanghelie, din scrierile Părinților Bisericii și din experiența sfinților că învierea ca dar se primește prin credință și pregătire spirituală, nu doar se așteaptă. Întreaga slujire pastoral-misionară a Părintelui Galeriu rămâne pentru noi ca o făclie de Paști, care ne ajută să înţelegem mai bine taina și bucuria învierii sufletului din moartea pricinuită de păcat, dar și a pregătirii omului pentru învierea trupului, la venirea întru slavă a lui Hristos, la sfârşitul veacurilor.

În concluzie, în aceste zile comemorăm un profesor duhovnicesc, un om de dialog, un misionar neobosit, un mărturisitor al Crucii şi al Învierii lui Hristos, al frumuseţii spirituale a Ortodoxiei şi a poporului român, o făclie de Paşti pentru suflete.

Felicităm pe toţi organizatorii simpozionului şi binecuvântăm pe participanţii din ţară şi din străinătate, cu deplină apreciere pentru cei care cultivă recunoştinţa şi preţuirea faţă de darurile lui Dumnezeu revărsate în oameni şi cultivate de ei spre binele Bisericii şi al Neamului.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române