Se împlinesc 108 ani de la nașterea unui iconar de suflete: Pr. Sofian Boghiu

Se împlinesc 108 ani de la nașterea părintelui Sofian Boghiu, rămas în memoria românilor ca un duhovnic blând și pictor bisericesc de excepție.

Mănăstirea Deir-el Harf din Liban, Catedrala Horms – Siria, biserica din Hama, Biserica Mănăstirii Radu Vodă, schitul Darvari sunt doar câteva lăcașuri de cult care poartă pictura părintelui Sofian Boghiu.

Poți să te usuci și să mori de foame, dar dacă ai răutate împotriva aproapelui tău și-l vorbești de rău când el nu e de față, zadarnic îți este postul!

Pr. Sofian

Părintele Sofian s-a născut în data de 7 octombrie 1912, Cuconeștii Vechi, județul Bălți.

A devenit frate în Mănăstirea Rughi, județul Soroca, în anul 1926.

A urmat studii la Școala de cântăreți din Mănăstirea Dobrușa, la Seminarul monahal din Mănăstirea Cernica (1932-1940), la Academia de Belle Arte din București (1940-1945) și la Facultatea de Teologie din București (1942-1946).

A fost tuns în monahism la Mănăstirea Dobrușa, sub numele Sofian (1937), hirotonit ierodiacon în 1939 și preot-ieromonah în 1945 pentru Mănăstirea Antim din București, pe care a condus-o ca stareț între anii 1950-1955, apoi din nou în ultimii ani de viață.

Postul nu înseamnă numai post de mâncare, ci să te abții de la tot ceea ce simți că nu-ți este de folos: de la o plăcere vinovată, de la un roman nepotrivit.

– Pr. Sofian

În 1958 este arestat în lotul Rugul aprins și condamnat la 15 ani de închisoare (eliberat în 1964).

Lucrări: Chipul Mântuitorului în iconografie (2001, București); postum, volumul Buchet de cuvântări (2006, București, cuprinzând predici și meditații teologice).

Sursa foto: Evenimentul Zilei

Sursa: Basilica.ro