Sf. Trei Ierarhi, model de prietenie: Uniți în Hristos pe pământ, rămân împreună în veșnicie, spune PS Paisie Sinaitul

Sfinții Trei ierarhi – Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur – „ne învață modelul adevăratei prietenii, dovedind că cei uniți în Hristos pe pământ rămân împreună în veșnicie”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul marți, la hramul Parohiei „Sf. Trei Ierarhi” din Videle, județul Teleorman.

Episcopul vicar patriarhal a spus că prietenia dintre Sf. Vasile cel Mare și Sf. Grigorie Teologul „i-a ocrotit pe amândoi de stricăciunea cetății” Atenei, unde veneau la studii copiii familiilor bogate, adesea implicați într-o viață de risipă și distracții facile.

„Iubiți credincioși, la sfârșitul lecturii Evangheliei de astăzi se spune că cel care împlinește sau pune în practică poruncile lui Dumnezeu și învață și pe alții, acela mare se va chema în Împărăția cerurilor”, a amintit Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

„Împlinind cuvintele Mântuitorului Hristos din Evanghelia de azi, Sf. Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur au fost luminători ai lumii. Ei sunt numiți «mari dascăli ai lumii și ierarhi, părinți ai Bisericii și păstori de suflete»”.

„Au trăit adevărul Evangheliei ca început de viață veșnică încă din lumea aceasta și au învățat dreapta credință și dreapta viețuire pe toți păstoriții lor, precum și pe toți cei care au citit de-a lungul veacurilor scrierile lor, astfel încât ei sunt mari în Împărăția lui Dumnezeu”, a continuat ierarhul.

„Modelul Sf. Trei Ierarhi este și astăzi actual. Într-o lume debusolată, lipsită de repere, Sfinții Trei Ierarhi oferă modele autentice care ne arată cum să fim cu adevărat creștini, indiferent de poziția socială sau rangul deținut.”

„Ei sunt modelul slujitorilor Bisericii care trebuie să le urmeze pilda în apărarea credinței, în lepădarea de sine și căutarea sfințeniei; sunt modele pentru conducătorii popoarelor și pentru toți cei care, într-un fel sau altul, au funcții de conducere, cu toții pot învăța de la ei dreptatea și responsabilitatea socială”, a continuat Preasfinția Sa.

„Celor care încă mai cred că învățătura creștină ar fi contrară științei, le stă înainte modelul lor, care și-au întrecut în înțelepciune dascălii, și care, la rândul lor, au scris atât de profunde explicații despre lume și creația lui Dumnezeu, despre învățătura Bisericii, cât și poeme creștine de rară frumusețe.”

„Tot ei ne învață modelul adevăratei prietenii, dovedind că cei uniți în Hristos pe pământ, rămân împreună în veșnicie. Când lumea ridică la rang de virtute nefirescul, păcatul, și uită virtuțile autentice, Sfinții Trei Ierarhi ne învață cum să trăim, să ne rugăm, să iubim – să viețuim în Hristos, spre a moșteni viața veșnică”, a încheiat episcopul vicar patriarhal.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a slujit alături de Episcopul Galaction al Alexandriei și Teleormanului la hramul Parohiei „Sf. Trei Ierarhi” din Videle.

Biserica parohiei a fost recent restaurată și resfințită anul trecut, după înlocuirea acoperișului și a pardoselii, refacerea catapetesmei și restaurarea picturii. Sfântul locaș îi mai numără printre ocrotitori pe Sf. Arhid. Ștefan și pe Sf. Ioan Valahul.