Vizitează virtual Mănăstirea Stavropoleos

Mănăstirea Stavropoleos din Centrul istoric al Bucureștiului poate fi vizitată online prin intermediul turului virtual disponibil pe site-ul așezământului monahal.

Serviciul digital oferă imagini de mare calitate din biserica mănăstirii, din bibliotecă, trapeză și din muzeul așezământului monahal care cuprinde numeroase icoane de patrimoniu.

Turul virtual este disponibil aici

Mănăstirea Stavropoleos a fost întemeiată în anul 1724 de arhimandritul grec Ioanichie; el a construit biserica și un han care va funcționa doar până la sfârșitul veacului al XIX-lea.

Astăzi, din ansamblul mănăstiresc fac parte biserica și incinta care împrejmuiește curtea interioară.  

Mănăstirea a fost construită la începutul secolului al XX-lea în stil neo-romanesc, după planurile arhitectului Ion Mincu. 

Ansamblul Stavropoleos aparține stilistic epocii brâncovenești. Deși are dimensiuni reduse, biserica exprimă monumentalitate, fiind un spațiu arhitectural specific tradiției bizantine.

Pe site-ul mănăstirii se regăsesc mai multe resurse digitale, precum o serie de icoane praznicare sau mai multe partituri psaltice în format pdf.

Foto credit: Raluca Ene/Basilica.ro.

Sursa: Basilica.ro